ZORLA İSTİFA ETTİRİLEN İŞÇİ

ZORLA İSTİFA ETTİRİLEN İŞÇİ HAKLARINI ALABİLİR.

İstifa dilekçesi vermiş bulunan işçinin, artık işverenden hiçbir hak talep edemeyeceği konusundaki düşünceler yanlıştır. İşçi, işverene özel nedenlerden dolayı istifa ediyorum diye yazılı beyan vermiş olsa bile işçi, İş Mahkemelerinde alacak davası açarak hak etmiş olduğu alacakları işverenden alabilir.

İşçi işveren ilişkilerinde işçinin istifa etmesi, yaygın bir işten çıkarma yöntemi olarak kullanılmaktadır. İşçinin işveren karşısında olan daha zayıf konumu, işverenin çeşitli amaçlarla işçiyi istifa etmeye zorlamaktadır. Bu durum daha çok işverenin işçinin yasal hakları olan başta kıdem tazminatı olmak üzere çeşitli işçilik alacaklarının ödememek istemesinden kaynaklanmaktadır. Zira bilindiği üzere istifa eden işçi yasal olarak kıdem tazminatına hak kazanmaz.

Önceden daha çok, işçinin elinden tüm işçilik haklarını aldığına dair alınan ibranamelerin mahkemelerde ve Yargıtay kararlarında geçersiz olarak kabul edilmesi, daha sonra Borçlar Kanunundaki ibraname ile ilgili yapılan düzenlemeler, özellikle ibraname içeriğindeki alacak kalemlerinin bankaya yatırılması zorunluluğu nedeniyle, işçinin istifaya zorlanması fazlalıkla kullanılmaktadır.

Bu şekilde böyle bir istifa dilekçesi vermiş bulunan işçinin; artık işverenden hiçbir hak talep edemeyeceği konusundaki düşünceler yanlıştır. Zira gerek uygulamada gerekse Yargıtay incelemesi sırasında bu istifa nedenleri ve işveren baskısı konusu detaylı olarak irdelenmekte ve hayatın olağan akışına ters durumlarda istifa dilekçesi tek başına bir hüküm ifade etmemektedir.

Böyle bir durumda istifa eden işçinin zorlanacağı tek nokta ispat yükünün işçiye ait olması noktasında toplanmaktadır. Ancak hukuk çerçevesinde gerçekte istifa olmadığı konusu çeşitli yollarla rahatlıkla ispatlanabilmektedir. Bu nedenle işçiler istifa dilekçesi vermiş olmakla, hiçbir hak alamayacağı düşüncesinden kurtulmalı; gerçek bir istifa söz konusu değilse iş hukuku konusunda uzman olan hukukçulardan yardım almalıdırlar.

    İşçi istifa etmiş bile olsa aşağıda sınırlı olarak yazılan ve benzeri durumların varlığı halinde başta kıdem tazminatı olarak işçilik halklarının tümünü işverenden talep edebilir.

- Aylık maaşının bordroya düşük yansıtılması, Sigorta primlerinin düşük gösterilen maaş üzerinden yatırılması,

- İşçinin görev yerinin değiştirilerek daha alt konumda olan işlere verilmesi,

- Fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi veya fazla çalışma ücretlerinin bordroya işlenmemesi,

- Genel ve resmi tatil ücretlerinin ödenmemesi gibi ve benzeri durumların varlığı halinde işçi istifa etmiş dahi olsa bu durumlar bir anlamda haklı fesih kabul edilerek, işçiye hakları ödenmelidir.

İşçi, işverene özel nedenlerden dolayı istifa ediyorum, diye yazılı beyan vermiş olsa bile işçi, İş Mahkemelerinde alacak davası açarak hak etmiş olduğu alacakları işverenden alabilir. İşçi tarafından yapılan haklı nedenle fesihlerde işçi, ihbar tazminatı hariç tüm işçilik alacaklarını (kıdem, fazla mesai ücreti, maaş alacağı, yıllık izin alacağı, genel ve hafta tatil alacağı ve diğer alacaklar) işverenden mahkeme yoluyla talep edebilmektedir. Bu konuda uzman bir avukattan yardım almanız tavsiye olunur.

Saygılarımla,

Av. İzzet PEKSOY

0532 480 05 96


2 Yorum

  1. Atacan KARAGÜLMEZ dedi ki:

    Merhaba yazıda yazmış olduğunuz gibi işverenim tarafından tehdit ve zorla istifa etmem sağlandı ve özel nedenlerden dolayı istifa yazarak 13.11.2020 tarihinde istifa ettim aile yakınlarım sgk gidip çıkış kağıdı almamı söylüyorlar yoksa bir avukata gidip başvuru yapmalımıyım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


OzzTech Siber Güvenlik ve Yazılım Geliştirme Danışmanlığı tarafından geliştirilmiştir. 2014 - 2021