YARALANMALI TRAFİK KAZASI VE MADDİ TAZMİNAT HAKLARI


TRAFİK KAZASINDA MADDİ TAZMİNAT

Ülkemizde terör olaylarından daha çok trafik kazalarında insanlarımızı kaybetmekteyiz. Bu sebeple ülkemizde terör mağdurundan daha çok trafik kazası sonucu mağdur olmuş vatandaşlarımız vardır.  Bu sebeple trafik kazası sonrası meydana gelen yaralanmalar neticesinde, vatandaşlarımızın bir çok hakları olduğunu bilmeden tazminatlarını almayı unutmakta hatta zaman aşımına uğratmaktadır. Bu sebeple trafik kazası mağdurları için bu makalemiz yazılmıştır.

Karayolları Trafik Kanunu Madde 97 "Zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması gerekir. Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması halinde, zarar gören dava açabilir veya 5684 sayılı Kanun çerçevesinde tahkime başvurabilir.” Hükmünü içermektedir. Bu nedenle trafik kazası halinde sakatlanan veya özürlü sağlık raporu bulunan kişiler bakımından her ne kadar başvuru yoluyla tazminat talebi mümkün olsa da, gerçek zarar her zaman sigorta şirketlerinin yaptığı ödemenin çok üzerinde olacağından, dava yoluyla hakların tam alınması gerekmektedir. Yargılama sırasında aktüer raporu alınmasında mağdurların büyük yararı bulunmaktadır. Çünkü sigorta şirketlerinin göndermiş oldukları ibranamedeki teklifleri düşük, mahkeme eliyle yaptırılan hesaplamaların ise daha yüksek olduğu uygulamada sık rastlanmaktadır.

Trafik kazası nedeniyle maluliyeti tespit edilen kişiler uğradıkları maddi zararları sigorta şirketlerine yöneltecekleri bir dava ile isteyebilirler. Böylelikle sigorta şirketlerinin kendi lehine olan hesaplamalar nedeniyle ve haksız indirim talepleri yüzünden zarara uğramaktan kurtulabilirler. Yalnız maluliyet raporunun tam bir tespiti içermesi ve tedavi sürecinin ve davanın bütün aşamalarının çok dikkatli bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Maluliyet oranına göre tazminat hesaplaması yapılabilmesi için bir çok kriterler bilinmelidir. Alınacak yanlış sağlık kurulu raporları Sigorta Şirketlerince kabul görmeyecektir. Rapordaki teşhisler ile kazadaki alınan bedeni hasarlar arasında illiyet bağının olması gerekir.

Bu sebeplerle hak kaybına uğramamak için konusunda uzman hukuk bürolarından hukuki destek almakta fayda olacaktır.

Saygılarımla,

Av. İzzet PEKSOY

0212 572 05 96

0532 480 05 96


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


OzzTech Siber Güvenlik ve Yazılım Geliştirme Danışmanlığı tarafından geliştirilmiştir. 2014 - 2021