TRAFİK KAZASINDA ARACIN DEĞER KAYBI İÇİN NE YAPILMALI? ARAÇ DEĞER KAYBI DAVASI NASIL AÇILIR? KAZANÇ KAYBI KİMLERDEN TALEP EDİLİR?

Trafik kazasında aracın değer kaybı için ne yapılmalı? Araç Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır?

Trafik kazaların günümüzde sıkça maddi ve bedeni zaralara sebep olan bir durumdur. Trafik kazalarında aracınızda maddi bir hasar meydana gelmişse aracınızı servise götürüp, gerekli tamir işlemlerini yaparsınız. Bu onarım sırasında araçtaki kazalı bölgeler tamir edilmiş olur. Ancak aracın ikinci el değeri bu kaza sebebiyle kaza öncesine göre düşmüş olur. Hem aracın sahibi hem de piyasa artık o araca önceki değerini vermez.

Araç sahibinin yaptırmış olduğu kasko sigorta koşulları içinde bütün onarım işlemlerinin masrafı sigorta şirketi tarafından karşılanacaktır. Bunda bir sorun yok. Peki aracın bu kaza nedeniyle uğradığı değer kaybını da sigorta şirketi karşılayacak mı? Kasko sigortası poliçeleri, araçlarda kaza geçirme ve onarım yüzünden ortaya çıkan değer kayıplarını genel olarak teminat altına almaz. Bu gerekçe ile sigorta şirketinden tazminat istenmesi mümkün değildir. Ancak bazı sigorta şirketleri kasko sigortası yapılırken ek teminat olarak değer kaybı güvencesini de vermiş olabilir. Bu durumda sigorta şirketi bu kaybı da karşılayacaktır. Teminatta bu husus yoksa o zaman değer kayıplarının karşılanabilmesi için kazaya neden olan ve kusurlu bulunan karşı tarafa başvurması gerekiyor.

Bunun için de değer kaybının tespitine yönelik olarak araç değer kaybı davası açması veya Sigorta Tahkim komisyonuna başvuru yapılması gerekir. Bu davanın hukuki dayanağı Borçlar Kanunu’nun 122. maddesidir. Bu maddeye göre araca zarar veren kişi bir kusuru olmadığını ispat etmek zorundadır. Eğer ispat edemiyorsa araçta meydana gelen zarar kaybını ödemekle yükümlü olacaktır. Bur da başvuru tercihinin Sigorta Tahkim Komisyonundan kullanılması halinde, Sigorta Şirketine başvuru yapılma zorunluluğu olduğunu unutmamak gerekir. Aksi halde başvurunuz reddedilir.

Araç değer kaybı davası, kaza olayının öğrenildiği tarihten itibaren iki yıl içinde açılması gerekir. Ancak kazanın olduğu tarihten itibaren on yıl içinde araç değer kaybı davası açılmamışsa zamanaşımına uğrar. Artık yapacak birşey yoktur. Ancak kazanın oluş şekline göre ceza kanunları daha uzun bir zamanaşımı öngörüyorsa bu durumda bu süreye uyulur. Yargıtay’ın da çeşitli davalarda verdiği kararlar hep bu yönde olmuştur.

Mahkemelerin bu yönde karar verebilmesi için öncelikle bilirkişi incelemesi talep etmeleri gerekiyor. Araçlarda kaza sonrası değer düşüklüğü, araçtaki hasarın büyüklüğü, dolayısıyla yapılan onarımın büyüklüğü ve tamirat sırasındaki işçilik kalitesi ile doğru orantılı olarak değişir. O zaman değer tespit ve tazminat davası açılabilmesi için ilk koşul, karşı tarafın kazada kusurlu olması gerekiyor. İkinci koşul ise araçta onarım yapılan kısımların ve parçaların, kaza öncesi sağlam ve orijinal olması gerekiyor.

Ayrıca araçtaki bazı parçaların değiştirilmesi değer kaybına sebep olmamaktadır. Bunları sıralayacak olursak, farlar, silecekler, camlar, stoplar, tamponlar ve jantlar gibi onarım gerektirmeyen, sadece yenisi alınıp takılan parçalar için değer kaybı uygulanmaz. Bu koşullar bulunuyorsa yapılacak ilk iş önce değer tespiti yaptırmaktır.

Trafik Sigorta Poliçeleri değer kaybı hesaplamasında bazı kriterleri dikkate almaktadır. Bunlar, Aracın yaşı, Aracın hasarlanma şekli, Aracın kaza öncesi nakit değeri, Aracın hasar katsayısı, Aracın km ile ilgili kat sayısı, Araçta kaç hasar olduğu, Aracın kullanım türü, plastik parça istisnaları, Aracın donanımı, Onarım yeri, Kullanıcı/Sürücü sayısı, bağlantı yeri, Aracın piyasada satılabilirliği, onarım için verilen parçaların orjinal yada eşdeğer olmasıdır.

KAZANÇ KAYBINDAN SİGORTA ŞİRKETLERİ SORUMLU MUDUR ?

Kazanç kaybı Yargıtay kararlarından da anlaşılacağı üzere sigorta şirketlerinin sorumluluk alanlarında değildir. Kazanç kaybı, kazaya sebebiyet veren araç sahibinden ve araç sürücüsünden talep edilir.

” Trafik kazası sebebiyle hasar gören aracın onarım süresince çalıştırılamaması sebebiyle oluşan “kazanç kaybı”, trafik sigortası kuvertürü dışında kalmaktadır. Mahkemece, araçta oluşan hasarın, aracın değerini olumsuz yönde etkilemesi sonucu meydana gelen “değer kaybının” sigorta teminatı kapsamında olduğuna ilişkin Dairemiz kararları yanlış değerlendirilerek düzenlenen hatalı bilirkişi raporuna dayanılarak hüküm kurulması ve davalı zorunlu trafik sigortacısının, “kazanç kaybı” nedeniyle oluşan zarardan da sorumlu tutulması doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir. ”

Saygılarımla

Av. İzzet PEKSOY

Gsm: 0532 480 05 96

Ofis: 0212 542 73 38


2 Yorum

  1. yalçın demiray dedi ki:

    ben kaza yaptım fakat karşı taraf kamyon aracı kaçtı plakasınıda alamadım. değer kaybını nasıl alırım?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


OzzTech Siber Güvenlik ve Yazılım Geliştirme Danışmanlığı tarafından geliştirilmiştir. 2014 - 2021