DEĞER KAYBI NASIL TESPİT EDİLİR?

DEĞER KAYBI NASIL TESPİT EDİLİR? 1. Kaza olayında karşı tarafın kusurlu olması gerekir. 2.Araçtaki hasarlı akşamların daha önce hasara maruz kalmamış, onarım yada yenileme işlemine tabi tutulmamış olması GEREKİR. 3.Araçtaki hasarın -farlar, silecekler,jantlar,camlar,stop lambaları,tamponlar ve plastik kaporta aksamı vs. yenisi alınıp takılan parçalar DIŞINDA Kİ parçalarda meydana gelmiş olması gerekmektedir. Devamı…

önce , tarafından

ARAÇ DEĞER KAYBIMI NASIL ALIRIM ?

Değer Kaybımı Nasıl Alırım? Ülkemiz trafik kazaların yoğun yaşandığı bir ülkedir. 2016 yılında TUİK verilerine göre bir milyonun maddi ve yaralanmalı trafik kazaları meydana gelmiştir. Bu kazalar sonucunda, aracınızın karıştığı trafik kazası sonrası uğradığı değer kaybını alma haklarınız vardır. Öncelikle aracnızdaki değer kaybı tespit edilmesi gerekir. Bu konuda uzman hukukçulardan Devamı…

önce , tarafından

İŞ AKDİNİN HAKLI SEBEPLE FESHİ HAKKINDA YARGITAY KARARI

T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas:  2010/13886 Karar: 2012/19879 Karar Tarihi: 07.06.2012 ÖZET: Olayda, işçinin SSK. primlerinin gerçek ücretten yatırılmaması ve fazla çalışma ücretlerinin ödenmemesinin işçiye iş akdini haklı nedenle fesih imkanı verdiği tartışmasızdır. Davacı da buna dayanarak iş aktini haklı nedenle feshettiğinden kıdem tazminatının kabulü yerine, normal ücretlerinin ödendiği gerekçesi ile reddi Devamı…

TRAFİK KAZASI GEÇİREN KİŞİLERİN HAKLARI ve ZAMANAŞIMI SÜRESİ

TRAFİK KAZASI SONUCU HAKLARIMIZ NELERDİR ?  Trafik kazalarında sonucu mağdurların ve ailesinin bir takım hakları mevcuttur. Trafik kazası sonucu kişi yaralanmışsa hakları konusunda kendisi başvuru yapabilir. Ancak trafik kazası sonucu kişi vefat etmişse, bu kişinin ailesi ve yakınlarının talep edebileceği bir takım haklar mevcuttur. 1-)Meydana gelen ölümlü trafik kazaları neticesinde, vefat Devamı…

AYIPLI ARACIN AYIPSIZ MİSLİYLE DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YARGITAY KARARI

T.C. YARGITAY HUKUK DAİRESİ 2011/3355 – 2011/6924 – 28.4.2011 AYIPLI MAL DAVASI ( Aracın Ayıplı Olduğu ve Kullanım Hatasından Kaynaklanmadığı ve Ayıpsız Misli İle Değişim Koşullarının Oluştuğu Dosya Kapsamından Anlaşılmakla Davacının Talebinin Kabulüne İlişkin Mahkeme Kararının Onanması Gerektiği ) ARACIN AYIPLI OLMASI ( Kullanım Hatasından Kaynaklanmadığı ve Ayıpsız Misli İle Değişim Koşullarının Oluştuğu Dosya Devamı…

SIFIR ALINAN ARACIN AYIPLI ÇIKMASI HALİNDE AYIPSIZ MİSLİYLE DEĞİŞTİRİLMESİ VE BEDEL İADESİ

AYIPLI ARACIN DEĞİŞİMİ VEYA BEDEL İADESİ, İkinci el araç almayıp, kafam rahat olsun diyerek alınan sıfır araçların arıza yapması durumunda ne yapılmalıdır? Sıfır km’de alınan aracın yapılan onarımlar sonucu arızaları giderilmiş olsa da; arızaların giderilmesi amacıyla aracın birçok parçası değiştirilmekte, böylece araçlar orijinal halini kaybetmekte ve buna bağlı olarak tüketicinin Devamı…

AYIPLI ARACIN MİSLİYLE DEĞİŞTİRİLMESİ VE ARACI KULLANAMAMA NEDENİYLE UĞRANILAN MADDİ ZARARIN TAZMİNİ HAKKINDA YARGITAY KARARI

T.C. YARGITAY HUKUK DAİRESİ 2010/10187 – 2011/4659 T. 7.4.2011 AYIPLI ARACIN MİSLİYLE DEĞİŞTİRİLMESİ VE MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Davacının Uğradığı Zararı Olup Olmadığının Araştırılacağı – Okul Servisi Olarak Kullanılan Aracın Yapılmayan Servis Bedeli Olarak Hakedişinden Kesildiği Dair İbraz Edilen Belgede Göz Önünde Bulundurularak Karar Verileceği ) ARACIN AYIPLI OLMASI ( Nedeniyle Davacının Uğradığı Zarar Devamı…

SIFIR ARAÇTA MEYDANA GELEN ARIZALARIN SATICI TARAFINDAN GİDERİLMİŞ OLMASINA RAĞMEN ARACIN MİSLİYLE DEĞİŞTİRİLEBİLECEĞİ HAKKINDA YARGITAY KARARI

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2009/4-441 Karar: 2009/444 Karar Tarihi: 21.10.2009 AYIPLI MALIN İADESİ DAVASI – ARIZALARIN GİDERİLMESİ İÇİN ARACIN ÇOĞU PARÇASININ DEĞİŞTİRİLDİĞİ – TÜKETİCİNİN ARACA OLAN GÜVENİNİN SARSILMASI – ARAÇTAN VERİM ALINAMADIĞI – YENİSİYLE DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTEME KOŞULLARININ GERÇEKLEŞTİĞİ – DAVANIN KABULÜ GEREĞİ ÖZET: 0 km’de alınan aracın yapılan Devamı…

İHTARNAME NEDİR ? İHTARNAME NASIL YAZILIR ?

İHTARNAME; her türlü hukuki işlemlerde muhatabına kanun, sözleşme, örf ve adetten doğan hak ve hizmetlerin yazılı şekilde bildirilmesi veya haber verilmesi için yapılan işlemlere denir. İHTARNAME NASIL YAZILIR, Her türlü alacak verecek davalarında, iş davalarında, karşılıklı ihtilaflarda, bu uyuşmazlıkların hukuksal boyutlara ulaşması durumunda ihtarname çekilir. İhtarnameler sizin adınıza yazılmış olabilir. İhtarnameler Devamı…

KİRAYI ÖDEMEYEN KİRACIYA İHTARNAME NASIL ÇEKİLİR ? KİRACIYA ÇEKİLECEK İHTARNAME ÖRNEĞİ?

KİRAYI ÖDEMEYEN KİRACIYA İHTARNAME NASIL ÇEKİLİR? Gayrımenkul sahiplerinin en büyük sıkıntılarından biride kiraların ödenmemesi hususundadır. Bu sebeple kira borcunu yerine getirmeyen kiracılara ihtarname çekme hakkı tanınmıştır. Kiracı kira sözleşme süresi boyunca tespit edilen kira ücretini ödemek ile mükelleftir. Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan giderleri ödeme Devamı…

İHTARNAME NEDİR? NOTER İHTARNAMESİNDE NELER OLMALIDIR ?

İHTARNAME; İhtar kelime manası olarak, uyarma, dikkat çekme, uyarı, bir şeyi birine hatırlatma şeklinde ifade edilmektedir. Ancak ihtarnameyi ise Noterlik Kanunu Yönetmeliği 98 maddesi açıklığa kavuşturmuştur. İHTARNAME; Her türlü hukuki işlemlerde muhatabına kanun, sözleşme, örf ve adetten doğan hak ve isteklerin yazılı şekilde bildirilmesi veya haber verilmesi için yapılan işlemlere denir. İhtarname Devamı…

ARAÇ DEĞER KAYBI NASIL HESAPLANIR?

DEĞER KAYBI HESAPLAMA Günümüzde gerek dikkatsizlik, gerek kural ihlalleri sonucu bir çok maddi hasarlı trafik kazaları meydana gelmektedir. Bu kaza sonucu araçlarda oluşan değer kaybı hesaplanırken öncelikle, aracın kaza yapmadan önceki piyasa değeri tespit edilir, piyasa değeri tespit edilirken aracın kilometresi, yıpranma oranı, marka model bilgileri ve varsa önceki hasarları göz Devamı…