SİGORTA TAHKİM KOMİSYONUNA BAŞVURULAR VE BU KARARLARA KARŞI İTİRAZ

1-Sigorta Tahkim Komisyonu Nedir?

Sigorta Tahkim Komisyonu,5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30. Maddesiyle, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla kurulmuştur.

2- SİGORTA TAHKİM KOMİSYONUNA BAŞVURU ŞARTI Nedir?

Öncelikle Sigorta Şirketiyle ilgili uyuşmazlık konusu talebiniz ile alakalı Mahkeme ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca Tüketici Sorunları Hakem Heyetine intikal etmiş başvurunuzun olmaması gerekmektedir. Bu koşul sağlandıktan sonra da

  • Sigorta Şirketine karşı uyuşmazlık konusu talebinizle ile ilgili başvuruda bulunulmalı.
  • Sigorta Şirketlerine yapılan bu başvuru konusu talebinin kısmen ya da tamamen olumsuz sonuçlanmış  olması gerekmektedir.
  • Veya Sigorta Şirketinin  başvuru tarihinden itibaren onbeş iş günü içinde yazılı olarak cevap    vermemesi de Komisyona başvuru için yeterlidir.

3-SİGORTA TAHKİM KOMİSYONUNA HANGİ KONULARDA BAŞVURU YAPILABİLİR.

Komisyona üye bir sigorta kuruluşu ile aranızdaki sigorta sözleşmesinden kaynaklan  uyuşmazlıklar ve Güvence Hesabına karşı ileri sürülen talepleriniz için başvuruda bulunmanız mümkündür.

4-  SİGORTA TAHKİM KOMİSYONUN TARAFINDAN VERİLEN KARARLAR VE BU KARARLARA KARŞI İTİRAZ

Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından verilen kararlar ile Mahkeme ve Tüketici Hakem Heyeti tarafından verilen kararlar  her ne kadar farklı merciler tarafından verilse de kararların yerine getirilmesi bakımından bir fark yoktur. Yani kararların icrai bir etkisi vardır. Sadece Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından verilen kararlara karşı mahkemelerden farklı bir itiraz prosedürü işletilmiş olup verilen kararların kesinliği açısından fark bulunmaktadır.

  • Sigortacılık yapan kuruluş ile sigorta ettirenler arasındaki tutarı 5.000 TL'ye kadar olan uyuşmazlıklarda  Sigorta Hakemleri tarafından verilen kararlar kesindir.
  • 5000TL ve üzerindeki uyuşmazlıklar hakkındaki sigorta hakemikararlarına karşı kararın bildiriminden  itibaren 10 gün içinde Komisyon nezdinde bir defaya mahsus olarak itiraz edilebilir.
  • 40000 TL’nin üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında itiraz üzerine verilen kararlar taraflarca temyiz  edilebilir. Bu miktarın altında kalan uyuşmazlıklara itiraz hakem heyetince verilen kararlar kesindir.

SAYGILARIMLA

Av. İzzet Peksoy

0532 480 05 96


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


OzzTech Siber Güvenlik ve Yazılım Geliştirme Danışmanlığı tarafından geliştirilmiştir. 2014 - 2021