SİGORTA PRİMLERİNİN EKSİK ÖDENMESİ DURUMUNDA İŞÇİNİN HAKLI FESİH HAKKI

İşçinin aldığı maaştan daha düşük olarak sigorta primlerinin eksik yatırılması (gerek çalışılan gün sayısının eksik bildirilmesi gerekse ücretin düşük bildirilmesi) 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24/II-e maddesi gereğince, işçinin iş akdini haklı nedenle fesih nedenleri arasındadır. İş sözleşmenizi, ücretin ödenmemesi veya sigorta gün sayınızın çalışılan gün sayısından eksik bildirilmesi nedeni ile feshederseniz işverenin size kıdem tazminatınızı ödemesi gerekir. Ayrıca bu durumda şartlarını taşıyor iseniz işsizlik sigortasından faydalanırsınız.

İşçinin priminin eksik yatması veya hiç yatırılmaması şüphesiz ki; “ahlak ve iyiniyet kurallarına” aykırılık oluşturur. Bu nedenle işçi, i̇ş akdini haklı nedenle derhal feshedebilir. Bu durumda haklı nedenle yapılacak olan feshin nedenlerinin de bildirilerek yazılı şekilde, en garanti yol olarak Noter vasıtası ile yapılması ve alacakların talep edilmesi önem arz etmektedir. Ödeme yapılmaması ihtimalinde ise dava yoluna gidilerek alacağın ilama bağlanması işçinin alacaklarının tahsili sağlanmalıdır.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi sosyal güvenlik primleri asgari ücretten gösterilen ve fazla mesai ücretleri ödenmeyen işçinin iş akdini feshetmesini haklı buldu.Trabzon’da yaşayan bir işçi, “fazla çalışma ücretlerinin ödenmemesi ve sosyal güvenlik primlerinin asgari ücretten yatırılması” sebepleri ile noter kanalıyla işverene ihtarname göndererek, hizmet akdini feshettiğini bildirdi. Konuya ilişkin davayı gören mahkeme, normal ücret ödendiği gerekçesiyle işçinin haklı feshini kabul etmeyerek, kıdem tazminatı talebini reddetti.

Temyiz edilen davayı gören Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yapılan yargılama sonunda davacının ücretinin bin 325 lira olmasına rağmen sosyal güvenlik primlerinin asgari ücret üzerinden yatırıldığının ve davacının fazla çalışma ücretlerinin ödenmediği anlaşıldığına işaret ederek, “İşçinin SSK primlerinin gerçek ücretten yatırılmaması ve fazla çalışma ücretlerinin ödenmemesinin işçiye iş akdini haklı nedenle fesih imkanı verdiğinin tartışmasız” olduğunu vurguladı. Daire, davacı işçinin, buna dayanarak iş akdini haklı nedenle feshettiğine dikkati çekerek, işçinin kıdem tazminatı talebinin kabulüne hükmetti. Tüm bunlar ışığında Sigorta primi aldığı maaş üzerinden yatırılmayan her işçi iş akdini haklı olarak feshedip Kıdem Tazminatını isteme hakkına sahiptir.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


OzzTech Siber Güvenlik ve Yazılım Geliştirme Danışmanlığı tarafından geliştirilmiştir. 2014 - 2021