ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARINDA DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

Son zamanlarda trafik kazalarının sayısında ciddi artışlar gözlenmekte ve her yıl binlerce kişi trafik kazalarında hayatını yitirmektedir. Ölen kişilerin geride kalan yakınları ise hem duydukları derin acı ve üzüntü sebebiyle manevi zarara hem de ölen kişilerin maddi desteğinden yoksun kaldıkları için maddi zarara uğramaktadır.

Kural olarak ölümlü bir trafik kazasında ölenin geride kalan mirasçılarının hem zarara sebebiyet veren kişiden hem de var ise eğer bu kişinin sigortacısından destekten yoksun kalma tazminatı isteme hakları vardır.

Trafik kazası ölenin tek taraflı olarak yapmış olduğu bir kaza olsa bile, sağlığında onun desteğinden yararlanan kişiler bu kez ölenin kullandığı aracın Trafik Sigortasından destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilirler.( Bu husus son çıkan torba yasanın yürürlüğe girmesinden önce kesilen poliçeler için geçerlidir.)

Destekten yoksun kalma tazminatına hükmedilebilmesi için şu iki şarttan birinin var olması gerekmektedir. Bunlardan ilki destekten yoksun kalma tazminatı talebinde bulunacak olan kişiye ölen kişinin fiilen bakıyor olması ve nihayet ikinci şart ise fiili bir bakma bulunmasa bile ileride bakma ihtimalinin bulunmasıdır.

Doktrinde tartışılan asıl mesele tek taraflı bir trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin yakınlarının sigorta şirketinden destekten yoksun kalma tazminatı talep edip edemeyecekleridir. Tek taraflı trafik kazalarında genellikle ilgili aracın sürücüsü tam kusurludur. Tam kusurlu araç sürücüsünün yaralanması sonucunda zorunlu mali mesuliyet sigortası kapsamında herhangi bir talep hakkının olmayacağı açıktır. Çünkü hukukun genel prensiplerinden olan “kişi kusurundan faydalanamaz” ilkesi buna engeldir. Ancak Tam kusurlu sürücü ölürse yakınlarının destekten yoksun kalma iddiasıyla tazminat talep edebilmesi gereklidir.( Bu husus son çıkan torba yasanın yürürlüğe girmesinden önce kesilen poliçeler için geçerlidir.)

Ülkemizde sıklıkla meydana gelen ölümlü trafik kazaları neticesinde, vefat edenin yakınları için talep edilecek tazminat hakları aşağıda belirtilmiştir.

Destekten yoksun kalma tazminatı,

Cenaze ve defin giderleri,

Vefat edenin, vefatı anına kadar yapılan tedavi giderleri ve diğer masraflar,

Kazaya karışan aracın uğradığı hasara ilişkin maddi tazminat,

Tek taraflı meydana gelen ölümlü trafik kazasında zamanaşımı süresinin ne olacağı konusu Yargıtay tarafından da değerlendirilmiş olup en son 17. Hukuk Dairesinin 17/06/2015 tarih ve 2014/3863 E. 2015/8830 K. Sayılı ilamı ile yukarıda bahsettiğimiz şekilde 15 yıllık zamanaşımının geçerli olacağına hükmedilmiştir.

Meydana gelen tek taraflı ölümlü trafik kazalarında kusurun tamamı ölene ait olsa ve herhangi bir kimse hakkında ceza davası açılmamış olsa bile, ölenin desteğinden mahrum kalanların, ölenin kullandığı aracın Trafik Sigortasından destekten yoksun kalma tazminatı talep hakları vardır ve bu hak kazanın meydana geldiği günden itibaren 15 Yıl sonra zamanaşımına uğrayacaktır. Ancak bu husus son çıkan torba yasayla iptal edilmek sadece torba yasanın yürürlüğe girmesinden önce yapılan sigorta poliçelerinde talep edilir. Yani poliçe torba yasanın çıkmasından sonra kesilmişse, bu poliçe ile aracın Sigortasını yapan şirketten bir hak ve talepte bulunamazsınız.

Bu hususta profesyonel avukatlardan yardım almanın önemi özellikle tazminatın miktarının doğru ve tatmin edici olması yönünden önemlidir.

Saygılarımla

Av. İzzet PEKSOY

GSM: 0532 480 05 96

Ofis: 0212 542 73 38


2 Yorum

  1. ARAP İPEK dedi ki:

    OĞLUM KAZADA TEK TARAFLI DİYE TAZMİNAT ALAMADIK YENİ KANUNDA BUNLA İLĞİLİ BİR GELİŞME VARMI İZZET BEY CEVAP YAZARSANIZ MİNNETAR OLURUZ İKİ YETİMİ VAR SAYĞILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


OzzTech Siber Güvenlik ve Yazılım Geliştirme Danışmanlığı tarafından geliştirilmiştir. 2014 - 2021