KREDİ DOSYA MASRAFININ İADESİ HAKKINDA YARGITAY KARARI

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ 2011/8196 E., 2012/1183 K. sayılı, 26.1.2012 tarihli içtihadında özetle;

Alacak davasında ; davacı davalı bankadan sözleşme ile konut kredisi kullandığını, dosya masrafı adı altında para tahsil edildiğini, bu paranın bir karşılığı olmaksızın haksız olarak alındığını, tüketici ile müzakere edilmediğini, tüketici hakem heyetine de başvurup haksız şart olup tahsiline ilişkin karar aldırdığını bildirerek tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Banka, sadece kredinin verilmesi için zorunlu olan masrafları tüketiciden isteyebilir. Kredi verilmesi için gereken zorunlu masrafların neler olduğu konusunda ispat yükü ise davalı bankaya aittir. Mahkemece, davalı bankadan bu yönde delilleri sorulduktan sonra, konusunda uzman bilirkişi ya da heyetinden kredinin kullanılması için zorunlu masrafların neler olduğunun, kullanılan kredi miktarı gözetilerek davalı bankanın belirlediği miktarın makul olup olmadığının tespiti için bilirkişi raporu alınması ve hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekir.” şeklinde kararını açıklamıştır.

Bankalar yaptıkları kesintilere ilişkin dosyaya bir dekont sunamazlar ise yapmış oldukları haksız kesintileri ödemek zorunda kalacaklardır. Bu banka tarafından haklı bir sebeple yapılmadığını bilirkişi görmesi halinde, banka tarafından yapılan kesintinin haksız olduğuna kanaat getirecek ve haksız olarak banka tarafından kesilen  paraların tüketiciye iadesine karar verecek. 28.01.2015

Saygılarımla

Av. İzzet PEKSOY

Ofis: 0212 572 05 96


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


OzzTech Siber Güvenlik ve Yazılım Geliştirme Danışmanlığı tarafından geliştirilmiştir. 2014 - 2021