KIDEM TAZMİNATININ ÖDENEBİLMESİNİN KOŞULLARI NELERDİR?

KIDEM TAZMİNATI KOŞULLARI;

1475 Sayılı eski İş Kanunu’nun bugün yürürlükte olan 14. maddesine göre, kıdem tazminatına hak kazanma şartları şöyle sıralanabilir.

1- 4857 Sayılı İş Kanunu tabi bir işçinin bulunması,

2-İşçinin o işveren emrinde en az bir yıl çalışmış olması,

3- İş akdinin, İş Kanununda belirtilen biçimde sona ermesi,

a)İşveren tarafından 4857 sayılı İş Kanunun 25. maddesinin 2. numaralı bendinde gösterilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri nedenlerle dışında hizmet akdinin feshedilmesi durumunda,

b) İşçi tarafından 4857 sayılı İş Kanunun 24. maddesinde sayılan nedenlerden dolayı iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda,

c) Muvazzaf askerlik görevinin ifası için iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda,

d) İşçinin bağlı bulunduğu kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme alması amacıyla iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda,

e) Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde kendi rızası ile iş akdini sona erdirmesi durumunda,

f) İşçinin ölümü sebebiyle iş sözleşmesinin son bulması durumunda,

4- 506 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları  veya aynı Kanunun Geçici 81. maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle işçi kıdem tazminatını almaya hak kazanır.

Saygılarımla

Av. İzzet PEKSOY

Ofis: 0212 572 05 96

GSM: 0532 480 05 96


2 Yorum

 1. Mine kaya dedi ki:

  Merhaba ben 8 senedir aynı işyerinde çalışıyorum ve doğum yaptığım için işten çıkmak zorundayım. Bütün haklarımı almak istiyorum ve iş veren hiç bir hakkım olmadığını söylüyor. Lütfen bana bir yol gösterin ben hakkımı almak istiyorum şimdiden tşk .

  • İzzet Peksoy dedi ki:

   Analık halinde çalışma ve süt iznine yönelik düzenleme İş Kanunu’nun 74. Maddesi’nde düzenlemiştir.

   Kadın işçilerin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır.
   Kadın işçi, sağlık durumunun uygun olması durumunda, doğumdan 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Çalıştığı süre de doğum sonrası sürelere eklenir.
   Ücretli iznin yani; 16 haftalık sürenin tamamlanmasından sonra kadın işçiye isterse, 6 ay kadar ücretsiz izin verileceği de kanunda düzenlenmiştir.

   Bu üç maddenin, kullandırılmaması veya eksik kullandırılması, çalışan kadının iş sözleşmesini fesih etme sebebi olarak kabul edilir. Ancak, tüm yasal izinlerini kullandıktan sonra, çocuğuna bakmak işten ayrılacağını söylemek İş Kanunu’na göre istifa olarak ele alınmaktadır.

   Yargıtay kararları da çocuğuna bakmak zorunda olduğu için işten ayrılan kadının feshini kabul etmemekte ve istifa olarak görmektedir.

   Özetle, doğum yapan kadın işten ayrılırsa, tazminat haklarından vazgeçmiş sayılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


OzzTech Siber Güvenlik ve Yazılım Geliştirme Danışmanlığı tarafından geliştirilmiştir. 2014 - 2021