Kadın İşçilerin Evlenme Nedeniyle İşten Ayrılma Hakları,

Kadın işçilerin evlenme nedeniyle işten ayrılmaları;  

Kadın işçilerin evlenme nedeniyle işten ayrılmaları halinde tazminat hakları bulunmaktadır. Kadın işçiler evlendikleri tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi isteğiyle iş yerinden ayrılmak istediği  halde işverenden  kıdem tazminatı istemek hakkına sahiptir.

Kadın işçilerin yürürlükte bulunan mevzuat gereği; evlenme nedeniyle işten ayrılmaları halinde tazminat hakları bulunmaktadır. Kadın işçiler evlendikleri tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi isteğiyle işyerinden ayrılmak istediği takdirde, işe başladığı tarihten itibaren; çalıştığı süre boyunca her geçen tam yıl için;  işveren tarafından kıdem tazminatı ödenmek zorundadır.  Bu hakkın elde edilebilmesi için;

Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde iş sözleşmesini feshetmesi ve kıdem tazminatını işverenden talep etmesi gerekir ve yine kadın işçinin bu haktan yararlanabilmesi için iş sözleşmesinin devam ediyor olması gerekmektedir.  Evlilik  nedeniyle iş sözleşmesini sona erdirme hakkını yasa  sadece kadın işçiye vermiştir.

Evlilik nedeniyle ayrılmak isteyen kadın işçi; evlilik nedeniyle ayrılmak istediğini işverene bildirmek zorundadır. Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde iş sözleşmesini feshetmesi ve kıdem tazminatını işverenden talep etmesi gerekir. Bunu yapmadığı takdirde bu yasanın kendisine tanıdığı bu haktan yararlanamaz.

Evlilik nedenine dayanmayan işten ayrılma talepleri, uygulamada istifa olarak değerlendirilmekte ve ayrılan işçiye yasal kıdem tazminatları ödenmemektedir. Bu nedenle ayrılmak isteyen işçi, bu durumu belgelendirmek amacıyla işverene evlenme tarihinden bir yılı geçirmeden bildirim yapmalıdır. Bu talep ve bildirim, işyerine verilecek bir dilekçe ile yapılabileceği gibi ileride ispat konusunda sorun yaşamamak için noterden ihtarnamede gönderilebilir. Bazı işverenler işçinin hak ettiği kıdem tazminatını ödememek için, işçinin başvurusunun gereğini yapmamakta; süreyi geçiren kadın işçiler de yasanın kendilerine tanıdığı bu haktan faydalanamamaktadır. Bu durumlarda yukarıda bahsedildiği gibi evlenme nedeniyle işten ayrılma hakkı olan kadın işçilerin hak ettikleri tazminat talebini NOTER İHTARNAMESİYLE işverene bildirmeleri daha sağlıklı olacaktır.  Bu şekilde yapılan bildirimler ispat sorunu yaşanmayacağı gibi işveren de işten ayrılma sebebini bilmediği mazeretini ileri süremez.

Av. İzzet PEKSOY


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


OzzTech Siber Güvenlik ve Yazılım Geliştirme Danışmanlığı tarafından geliştirilmiştir. 2014 - 2021