İHTARNAME NEDİR ? İHTARNAME NASIL YAZILIR ?

İHTARNAME; her türlü hukuki işlemlerde muhatabına kanun, sözleşme, örf ve adetten doğan hak ve hizmetlerin yazılı şekilde bildirilmesi veya haber verilmesi için yapılan işlemlere denir.

İHTARNAME NASIL YAZILIR,

Her türlü alacak verecek davalarında, iş davalarında, karşılıklı ihtilaflarda, bu uyuşmazlıkların hukuksal boyutlara ulaşması durumunda ihtarname çekilir. İhtarnameler sizin adınıza yazılmış olabilir. İhtarnameler avukatınız adına yazılmış olabilir. İhtarnamede bazı kriterlerin olması şarttır. İhtar çekenin ismi ve T.C. kimlik numarası, Vekili yani avukatın ismi Karşı tarafın ismi, İhtar edilen adres, İhtarın konusu, Açıklamalar, İhtar eden vekilin ismi, Konu vesair hususların atlanmaması gerekir. İhtarnameye örnek vermek gerekirse,

Örnek; Tarafınıza ihtarnamenin tebliğinden itibaren … gün içinde toplam … borcunuz olan.…TL’ yi ödemede geciken günler için aylık %9 gecikme zammı ile birlikte olmak üzere toplam … TL‘ yi ….nolu banka hesabına ödemeniz gerektiğini, bu süre içinde ödeme yapmamanız durumunda alacakların tahsili için yasal yollara başvuracağımızı, mahkeme masraflarının tarafınıza yükleneceğini ihtar ederim. …./…./…. Örnek; Sayın Noter Üç suretten ibaret olan iş bu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile arz ederim. …../…./…. İhtar eden imzası Şeklinde ihtarname çekebilirsiniz. Bu işlemi kesinlikle noter kanalıyla yapmalısınız. Her konu için yazılacak ihtarname içeri farklı olup, konulara göre ayrıntılı ve özenli yazılması gerekir.

İhtarname noter kanalıyla çekileceğinden, yapılan eksik ve hatalı işlemler, ileride açılacak davada sizleri etkiler. Bu sebeple, ihtarname çekerken uzman kişilerden yardım almanızda fayda olacaktır.

Saygılarımla,

Av. İzzet PEKSOY

Ofis: 0212 542 73 38

GSM: 0532 480 05 96


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


OzzTech Siber Güvenlik ve Yazılım Geliştirme Danışmanlığı tarafından geliştirilmiştir. 2014 - 2021