İHTARNAME NEDİR ? İHTARNAME NASIL YAZILIR? İŞÇİ İHTARNAME ÖRNEĞİ

İhtarname; her türlü hukuki işlemlerde muhatabına kanun, sözleşme, örf ve adetten doğan hak ve hizmetlerin yazılı şekilde bildirilmesi veya haber verilmesi için yapılan işlemlere denir.

İhtarname Nasıl Yazılır:  Her türlü hukuki ihtilafta, alacak verecek davalarının hukuksal boyutlara ulaşması durumunda, her türlü sözleşmeye aykırılıkta, özellikle de iş davalarında ihtarname çekilir. İhtarnameler sizin adınıza yazılmış olabilir. İhtarnameler avukatınız tarafından da yazılmış olabilir. İhtarnamede bazı kriterlerin olması şarttır. İhtar çekenin ismi ve T.C. kimlik numarası Vekili yani avukatın ismi Karşı tarafın ismi İhtar edilen adres İhtarın konusu Açıklamalar İhtar eden vekilin ismi Konu,

Örnek; Tarafınıza ihtarnamenin tebliğinden itibaren … gün içinde toplam … borcunuz olan.…TL’ yi ödemede geciken günler için gecikme zammı ile birlikte olmak üzere toplam … TL‘ yi ….nolu hesabıma ödemeniz gerektiğini, bu süre içinde ödeme yapmamanız durumunda alacakların tahsili için yasal yollara başvuracağımızı, mahkeme masraflarının tarafınıza yükleneceğini ihtar ederim.

Sayın Noter Üç suretten ibaret olan iş bu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile arz ederim. …../…./…. İhtar eden imzası Şeklinde ihtarname çekebilirsiniz. Bu işlemi kesinlikle noter kanalıyla yapmalısınız.

Kıdem ve İhbar tazminatı başta olmak üzere çalışanların yasalarla belirlenmiş ücret, izin, sigorta vb. alacakları, çalışanların işten ayrılması sırasında büyük anlaşmazlıklara yol açmaktadır. Özellikle maddi durumu gereği avukat tutma ve dava açma imkanı bulunmayan çalışanların hakları deyim yerindeyse işverenler tarafından gasp edilmektedir. Dava açmak uzun ve masraflı bir iş. Çalışan iş sözleşmesini haklı olarak feshetmişse veya işveren çalışanı haksız olarak işten çıkarmışsa iş mahkemelerinde davaların tamamına yakını çalışan lehine sonuçlansa da temyiz süreci ile birlikte dava 3 yıla yakın sürebilmektedir. Çalışan için dava sürecine başlanmadan yasal haklarını bildiğini ve hukuk yoluyla arayacağını resmi yoldan noter kanalıyla işverenine bildirmesi ve onu bilgilendirmesidir. Bunun faydası ise iki türlü ortaya çıkabilmektedir.

1.İşveren haksız olduğu ve davayı kaybedebileceğini bildiğinden davanın kendisine getirebileceği ek yükleri göze almak istemez ve çalışana haklarını öder. Ek yükten kastımız öncelikle dava masrafları ve avukatlık ücretleri ardından açılacak dava ile işverenin diğer yükümlülüklerinin de sorgulanabilecek olmasıdır. (sgk pirimleri, vergi ödemeleri, kayıtdışı istihdam vb.)

2.Dava sırasında iyi niyet kurallarına uygun olarak işvereninizi bilgilendirdiğinizi ispatlamış olursunuz.

İhtarnameyi teknik ve hatasız bir şekilde yazdırıp kendinizde notere gidip işverene gönderebilirsiniz.  Avukat aracılığı ile gönderilen ihtarname için 350 TL gibi bir ücret gitmektedir. İster kendiniz ister avukatınız aracılığı ile ihtarnamenizi gönderebilirsiniz. İhtarname sonucu olumlu yanıt alamamanız durumunda kaçınılmaz son olarak dava açılmalıdır. İhtarname davalarda özellikle iş davalarında davayı kurtarmaktadır. İhtarname hazırlarken bu konuda bilgi sahibi kişilerden yararlanılmasında fayda olacaktır. Çünki, ihtarnamede eksik bırakılan veya hatalı yazılan beyanlar, davada karşınıza çıkmaktadır.

Saygılarımla,

Av. İzzet PEKSOY

Gsm: 0532 480 05 96

Ofis: 0212 542 73 38


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


OzzTech Siber Güvenlik ve Yazılım Geliştirme Danışmanlığı tarafından geliştirilmiştir. 2014 - 2021