İHTARNAME NEDİR? İHTARNAME ÇEKMEK İŞ DAVALARINDA NEDEN ÖNEMLİDİR?

İHTARNAME; Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 98. Maddesinde belirtildiği şekliyle “Her türlü hukuki işlemlerde muhatabına kanun, sözleşme, örf ve adetten doğan hak ve isteklerin yazılı şekilde bildirilmesi veya haber verilmesi için yapılan işlemlere ihtarname veya ihbarname denir.” şeklinde tanımlanabilir. Yönetmelikte bahsedildiği şekliyle “her türlü hukuki işlemler” şeklindeki bir tanım, hukuki işlemlerin ne kadar çok çeşitli olması karşısında; ihtarnamenin kapsamının ne kadar geniş olabileceği anlaşılabilir.

Gerek işçi açısından ve gerekse işveren açısından olsun, ortada ihtarname çekilmesini gerektirecek bir durum varsa, önemli bir husus var demektir. Çünkü ihtarname İş Hukukunda, sahip olunan bir hakkın korunması ya da kullanılması için devreye giren bir yöntemdir. İhtarname söz konusuysa bir anlaşmazlık olduğu muhakkaktır.

İhtarnameyle esas amaçlanan karşı tarafı bir konuda uyarmak olduğundan, bu uyarının yerine ulaştığını bilmek önemlidir. Ama en az bunun kadar önemli olan bir başka husus ise yerine ulaşan evrakın içeriğinin ne olduğunu kanıtlayabilmektir. Bunu şöyle bir örnekle açıklayabiliriz. İşçi, işverene ihtarnameyi PTT kanalıyla takipli olarak gönderse ve bu gönderinin yerine ulaştığını ispat etse bile işveren gelen zarfın içinin boş olduğunu iddia edebilir. Mümkün olabilecek böyle bir durumda işçinin, bu ihtarnameyi zarfa koyduğunu kanıtlaması işçin fazladan çaba sar fetmesi gerekecektir.  Oysa bu ihtarnameyi noter kanalıyla gönderseydi, hem muhatabına ulaştığını hem de içeriğini yüzde yüz ispatlayabilecektir.

Noterden çekilen ihtarname üç nüsha halinde düzenlenip, biri muhataba posta yoluyla gönderilir. Biri noterde saklanır ve biride ihtarname gönderen kişide kalır. İhtarnameyi gönderen kişi 1 haftaya veya 10 gün içinde tekrar notere gidip çektiği ihtarnamenin karşı tarafa ulaşıp ulaşmadığını sorması gerekir. Eğer ihtarnameniz karşı tarafa ulaşmışsa, elinizde kalan nüshanın arkasına tebliğ şerhini yaptırmanız sizin için faydalı olacaktır. Noterde çekilen ihtarname için her sayfa için ayrı bir ücret alınacağından, noterden çekilen ihtarname pahalıya gelecektir.  Buna rağmen unutulmaması gereken şey noterden çekilen ihtarnamelere itiraz edilemeyeceği ve çoğu zaman davada kurtarıcı bir rolünün olduğudur.

Bu konuda hukukçu yardımı alınmasında fayda olacaktır.

Saygılarımla

Av. İzzet PEKSOY

Gsm: 0532 480 05 96

Ofis: 0212 542 73 38


1 Yorum

  1. romentus dedi ki:

    İşçi istifa etmemesine rağmen işveren SGK’ya çıkışını istifa olarak bildirdiyse ihtarname çekilmesi yine de gerekli midir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


OzzTech Siber Güvenlik ve Yazılım Geliştirme Danışmanlığı tarafından geliştirilmiştir. 2014 - 2021