İHTARNAME HANGİ HUKUKİ KONULARDA GÖNDERİLİR?

İHTARNAME HANGİ HUKUKİ KONULARDA GÖNDERİLİR?

İhtarname, gönderilecek hukuki konulara çoktur. Ancak ana başlıklara örnek olarak şunlar gösterilebilir, İşçilik hak ve alacaklarını (Kıdem, ihbar, maaş, ücret, fazla mesai, izin, tatil ücretleri, prim, mobbing, kötü niyet, hafta tatil alacağı..vs) talep edilmesi, iş akdinin feshedilmesi gibi iş hukuku konularında borçluya borcunu ödemesi gibi ihtarname gönderilmesi veya ipoteğin paraya çevrilmesi için muacceliyet ihbarı gibi icra hukuku konularında, alım satım, mal değişim, bağışlama, kira, ödünç, hizmet, eser, kefalet, ortaklık, komisyon, vekalet, yayım, saklama sözleşmeleri gibi borçlar hukuku konularında ve aile hukuku, medeni hukuk, gayrimenkul hukuku, kamulaştırma hukuku gibi diğer tüm hukuk konularında ihtarnamenin önemli sonuçları bulunmaktadır.  Bu nedenle mevzuatımızda kişilerin hak ve alacaklarının elde edilmesinde önemli fonksiyonları bulunan ihtarnamenin, hukuki bilgi ve beceriyle hazırlanması çok önemlidir. İhtarnamenin içeriğinin yanlış hazırlanması, kişilere büyük maddi ve manevi kayıplar verebileceği gibi doğru hazırlanması büyük maddi kazançlar sağlıyacaktır. Uzman bir avukatın hazırladığı ihtarname, ileride her açıdan müvekkiline büyük maddi ve manevi kazançlar sağlayacak, ileride açılacak davaların kazanılmasına imkan verecektir.

Bu sebeple uzman bir avukat vasıtasıyla hazırlanan İHTARNAMELER çoğu zaman dava açılmasına gerek kalmadan hak ve alacakların ödenmesi ve yerine getirilmesini sağlayabilmektedir. Bu husus göznünde bulundurularak uzman bir avukattan bu konuda yardım alınmasında fayda olacağı kanaatindeyiz.

Saygılarımla

Av. İzzet PEKSOY

GSM: 0532 480 05 96

Ofis Tel: 0212 542 73 38


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


OzzTech Siber Güvenlik ve Yazılım Geliştirme Danışmanlığı tarafından geliştirilmiştir. 2014 - 2021