İHTARNAME ÇEKMENİN FAYDALARI NELERDİR? NEDEN İHTARNAME ÇEKİLMESİ GEREKİR?

İzzet PEKSOY tarafından tarihinde yayınlandı

İHTARNAME ÇEKMENİN FAYDALARI

  1. İhtarname ile borçlu temerrüde düşürülür. Faizin ihtarname gönderilmesi ile başladığı hallerde ihtarnamenin muhabının eline geçmesi ile vade farkı (faiz) işlemeye başlar. İhtarname çekmediyse faiz dava tarihinden başlar ve çekilmeyen ihtarname tarihinden davanın açıldığı tarih arasındaki faiz alacağından alacaklı mahrum kalacaktır. Çünkü ihtarname borçluyu temerrüde düşürmektedir.
  2. İhtarname ile borçlu temerrüde düştüğünden zamanaşımı kesilmiş
  3. İhtarname, dava dosyasına delil olarak konulacağından çok önemlidir.
  4. İhtarname ile dava öncesinde borçlunuz bir defa daha düşünmek zorunda kalacaktır.
  5. İhtarname, borçluya uyarı niteliğinde olacağı ve unuttuğu veya yerine getireceği edimi hatırlatacağı için hem alacaklı hem de iyiniyetli borçlu için faydalı bir yoldur.
  6. İhtarname çekmekle , borçlu alacaklısının hakkını istediğini, alacağında ısrarlı ve ciddi olduğunu gösterir.

 

NOT : İhtarname aşamasında yapılacak vahim bir hukuki hatanın geri dönüşü yoktur. Ve bu hatanın davadaki bedeli çok ağır olabilir. Avukat tarafından çekilen ihtarname ile muhatap hukuki bilgi ile donatılmış avukat karşısında durumu daha çok düşünecektir. Bu sebeple ihtarnameyi çeken kişiyi aldatma veya kandırma yoluna gitmeyi düşünmeden anlaşma-uzlaşma yollarını arayacaktır.

Bu konuda uzman avukatlardan yararlanılmasında (ileriki  dava sürecide düşünüldüğünde) faydalı olacağı kanaatindeyiz.

Saygılarımla

Av. İzzet PEKSOY

Ofis: 0212 542 73 38

GSM: 0532 480 05 96


0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir