İHTARNAME ÇEKERKEN İÇERİK BAKIMINDAN OLMASI GEREKENLER

İzzet PEKSOY tarafından tarihinde yayınlandı

İhtarnamede Olması Gereken Bilgiler Nelerdir?

   Bir alacağın ya da hakkın yazılı olarak muhatabından genellikle noter kanalıyla, talep edilmesi, hakkının ya da alacağının ödenmemesi halinde karşılaşabileceği maliyetin ve hukuki sonuçlarının muhatabına dava öncesinde hatırlatılmasına, İHTARNAME veya İHBARNAME denir. (Noterlik Kanunu Yönetmeliği m. 98) Kanuni istisnalar saklı olmak üzere ihtarname noter yoluyla olacağı gibi mektup, faks, mail, telgraf gibi araçlarla da gönderilebilir. İspat yönünden kolaylık sağlaması bakımından noter tercih edilmektedir.

Protesto, ihbarname ve ihtarname göndermek, noterlerin genel olarak yapacakları işler arasında sayılmaktadır (1512 S. K. m. 60, Noterlik Kanunu Yönetmeliği m. 7)

Her türlü hukuki işlemlere ait ihtarname ve ihbarname:

  1. İstemde bulunan ve diğer tarafın ad ve soyadları ile açık adreslerini,
  2. İhtar ve ihbar konusunu,
  3. İstemde bulunanın imzasını,
  4. Tebliğ şerhini, noterin imza ve mührünü ve tarihi (Yazı ve rakam ile) kapsar (1512 S. K. m. 106).

 İhtarname ve ihbarnameler ilgili tarafından yazılıp tebliğ için notere getirebileceği gibi, notere de yazdırılabilir (1512 S. K. m. 106). Tercihen ihtarnameyi konuya hakim bir avukatın kaleme alması, yazmasıdır.

İhtarname veya ihbarname işlemleri Noterlik Kanunu’nda öngörülen şekil ve şartlara göre yapılır (Noterlik Kanunu Yönetmeliği m. 98)

İhtarname ücreti sayfa, paragraf, ek sayısına göre değişir.

İhtarnamede kısa, açık ve net bir şekilde talebinizin ne olduğu, talebinizin maddi ve yasal gerekçelerine yer vermelisiniz. Kırk ölçüp bir biçmeniz bu aşamada dikkate almanız gereken noktalardandır. Uyuşmazlığın hukuka intikali halinde eksik veya yanlış düzenlemiş bir ihtarname yasal şartları taşımadığından aleyhinize olabileceğini göz ardı etmeyiniz. (Örneğin iş akdini haklı fesheden işçinin noter ihtarnamesinde ‘ istifa ettim‘ yazması gibi)

Bu nedenle ihtarname çekmeden önce bulunduğunuz ildeki bir avukat meslektaşın kapısını çalmanızda fayda vardır. 01.12.2014

Saygılarımla

Av İzzet PEKSOY

GSM: 0532 480 05 96

Ofis Tel: 0212 542 73 38


0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir