HAKEM HEYETİ KARARLARININ İCRAYA KONULMASI

KESİNLEŞMİŞ HAKEM HEYETİ KARARLARININ TAHSİLİ

Hakem heyetinden lehinize gelen kararı alarak, bir dilekçeyle bankaya başvurabilirsiniz. Fakat Tüketicilerini çok dikkate alan bankalar(!) bu karara karşı ödeme yapmayacaklarını, yasal yollara başvurmanız gerektiğini beyan edeceklerdir. Bu durumda Adliyeler bünyesinde görev yapan icra daireleri vasıtasıyla, banka aleyhine bir icra takibi başlatılmalıdır. Bu aşamada icra dairesi, bankaya bir ödeme emri gönderecektir. İcra dairesi tarafından gönderilen ödeme yazısıyla bankalar  icra tehdidiyle karşı karşıya oldukları için ödeme yapmak zorunda kalacaklardır.

Bu süreç tüketici için takip bakımından zorluklara sebep olacağından bir avukata başvurmasında fayda olacağı açıktır. Zira herkes günlük yaşamında adli işlerdeki prosedürü takip etmek ve bu hususta uğraşacak vakti bulması zor olacaktır. Bu sebeple avukata sadece bir vekaletname çıkararak beklemeye başlaması ve süreç sonunda avukatı tarafından haklarının kendisine iadesini beklemesi gerekecektir.

Yukarıda anlatılan hususlar neticesinde sizden haksız olarak alınan masraflara göz yummayarak haksız olarak sizden alınan paraların iadesi için yasal yollara başvurmanızda fayda olacaktır.

Saygılarımla

Av. İzzet PEKSOY

0212 542 73 38


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


OzzTech Siber Güvenlik ve Yazılım Geliştirme Danışmanlığı tarafından geliştirilmiştir. 2014 - 2021