İzzet Peksoy

Yönetici Avukat

Reşat ŞATIR

Avukat

Aygen ÖZGEN

Tazminat Hukuku Medikal Uzmanı

Muzaffer SALIK

Avukat

Harun DAĞ

Avukat

Ahmet Erbil

Katip