DOSYA MASRAFININ İADESİ İÇİN BANKAYA TALEP YAZI ÖRNEĞİ

                                 ------ BANKASI
                                                               ------ Şubesine

Talepte Bulunan            :

ADRESİ                           :

Konu                               :Kredi masraflarının iadesi hakkında

İzahı                                   : Bankanızda kullanmış olduğum tüm kredilerin, sözleşmesini, ödeme planını, zorunlu masraflarının ayrıntılı dökümlerini, yapılan masrafların belgesinin bir örneğinin tarafımıza verilmesi gerekmektedir.

1-)BankanızdanİHTİYAÇ KREDİSİ kullandım. Ancak bankanız tarafından kredinin ödeme dökümleri ile ilgili olarak hangi miktarın nereye kesildiği tarafımdan bilinmemektedir. Bu nedenle Bankacılık Kanunun Müşteri Hakları Başlığı adı altında bulunan 76. Maddesinin 1. fıkrası “Bankalar, müşterilerinin, verilen hizmetlerden kaynaklanan her türlü sorularına cevap verecek bir sistem kurmakla ve bu hizmetle ilgili bilgiyi müşterilerine bildirmekle yükümlüdür.  Bankalar, kredi sözleşmelerinin onaylı bir örneğini müşterilerine vermek zorundadır. Talepleri hâlinde müşteri ile yapılan diğer işlemlere ilişkin her türlü belgenin bir örneği de müşterilere verilir.” hükmü gereğince yardımcı olmak zorundadır. Kanunlarındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, kullanmış olduğum tüm kredilerin;

a-) Sözleşmelerini,
b-) Ödeme planı ve ödeme dekontlarını,
c-)Kredi kullandırılması için bankanızca yapılması gereken zorunlu masrafların ayrıntılı dökümlerini ve yapılan masrafın belgesini                                    7 gün içinde adresimize gönderilmesi gerekmektedir.

2-) Ayrıca dosya masrafı veya da başka adlar altında haksız olarak tarafımdan kesilen ücretlerin yasal faiziyle birlikte  ödenmesini, eğer bankanız aksi görüşte ise masraf kesintisini gösteren dekontların tarafımıza verilmesini, ödeme yapılmaması halinde ise bankanız hakkında Tüketici Hakem Heyeti, Tüketici Mahkemesi, Türkiye Bankalar Birliği veya da BDDK’ya başvurarak yasal yollarla hakkımızı arayacağımızı bildirir. İyi çalışmalar dileriz.

                                                                                                   Adı Soyadı


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


OzzTech Siber Güvenlik ve Yazılım Geliştirme Danışmanlığı tarafından geliştirilmiştir. 2014 - 2021