İş Hukuku

İŞÇİNİN SGK PRİMİNİN DÜŞÜK GÖSTERİLMESİ HAKLI FESİH NEDENİ Mİ ?

Ülkemizde asgari ücretinin üzerinde maaş alan işçilerin %80’sinin SGK primleri genelde asgari ücret üzerinden yatırılmaktadır. Bu primleri yatırma yükümlülüğü işverene aittir. Fakat ne yazık ki uygulamada zaman zaman primlerin, öyle olmadığı halde, asgari ücretten yatırılması maaşın düşük bildirilmesi ve dolayısı ile işçinin emeklilik, tazminat, işsizlik ödeneğinde hem de birçok konuda hak kayıpları söz konusudur....

Devamını Oku

SİGORTA PRİMLERİNİN EKSİK ÖDENMESİ DURUMUNDA İŞÇİNİN HAKLI FESİH HAKKI

İşçinin aldığı maaştan daha düşük olarak sigorta primlerinin eksik yatırılması (gerek çalışılan gün sayısının eksik bildirilmesi gerekse ücretin düşük bildirilmesi) 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24/II-e maddesi gereğince, işçinin iş akdini haklı nedenle fesih nedenleri arasındadır. İş sözleşmenizi, ücretin ödenmemesi veya sigorta gün sayınızın çalışılan gün sayısından eksik bildirilmesi nedeni ile feshederseniz işverenin size kıdem...

Devamını Oku

KIDEM TAZMİNATI ALMANIN ŞARTLARI NELERDİR ?

KIDEM TAZMİNATI İşveren tarafından 4857 Sayılı İş Kanunun 17 inci Maddesi gereğinde çalışanın sözleşmesinin feshedilmesi halinde Kıdem Tazminatı ödenir. Kimler kıdem tazminatı alabilir? Hangi koşullarda kıdem tazminatı ödenir? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Daha bunun gibi pek çok soruların cevabı her çalışan tarafından merak ediliyor. Peki kıdem tazminatı hangi durumlarda alınır? Kıdem tazminatı nasıl alınır?...

Devamını Oku

İş Yerinin Devredilmesi Durumunda İşçinin Hakları ve Durumu

Ekonomik hayatın gerekleri işverenleri işyerini devretmek zorunda bırakabilir. Ancak devredilen işyerlerinde çalışan işçilerin durumu bu devirler nedeniyle önem arz etmektedir. Çünkü bu devirlerin pek çok gerekçesi olmakta, devralan işveren işyerini aldığı gibi aynı koşullarda devam ettirmek yerine işyerinin çalışma biçimi ve düzeni konusunda birtakım yenlikler yapma ihtiyacı hissetmektedir. Bu durumlar ise işçileri doğrudan ya...

Devamını Oku

Kötü Niyet Tazminatının Koşulları,

KÖTÜ NİYET TAZMİNATI, İş Kanunu 17. Maddesinde işçinin bazı hallerde, işverenden kötü niyet tazminatı talep edebileceği ve bu tazminatın şartları düzenlenmiştir. İşçinin yasadan ve ticari teamüllerden, hayatın gereklerinden kaynaklanan bir takım haklarını ve özgürlüklerini kullanmasını önlemek amacını güderek; işçinin sözleşmesini haksız yere, kötü niyetli sayılabilecek şekilde fesheden işverenden talep edebileceği tazminata kötü niyet tazminatı...

Devamını Oku

Kadın İşçilerin Evlenme Nedeniyle İşten Ayrılma Hakları,

Kadın işçilerin evlenme nedeniyle işten ayrılmaları;   Kadın işçilerin evlenme nedeniyle işten ayrılmaları halinde tazminat hakları bulunmaktadır. Kadın işçiler evlendikleri tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi isteğiyle iş yerinden ayrılmak istediği  halde işverenden  kıdem tazminatı istemek hakkına sahiptir. Kadın işçilerin yürürlükte bulunan mevzuat gereği; evlenme nedeniyle işten ayrılmaları halinde tazminat hakları bulunmaktadır. Kadın işçiler...

Devamını Oku

İŞÇİ VE İŞVEREN AÇISINDAN DENEME SÜRESİ

İŞÇİ VE İŞVEREN AÇISINDAN DENEME SÜRESİ; İşçinin çalıştığı iş yerinin çalışma koşulları ve imkanlarını değerlendirmesi; işverenin de çalıştıracağı işçinin mevcut performansı, yapacağı işte yetkinliğini izleyebilmesi açısından önem arz etmektedir. Aksi halde her iki taraf içinde çalışma süresi içerisinde ciddi anlaşmazlıklar ortaya çıkmaktadır. İş Kanunu 15. Maddesinde, deneme süresini düzenlemiştir. Bu maddede “Taraflarca iş sözleşmesine...

Devamını Oku

İŞYERİNE İCRADAN MAAŞ HACZİ YAZISI GELMESİ HALİNDE NE YAPILIR.?

İcra dosyasında alacaklı vekili tarafından, borçlu işçinin çalışmış olduğu işyerine icra dairesinden maaş haczi yazısı gönderilir. Bu yazı geldiğinde öncelikle gelen tebliğ zarfının üzerine tebligatın geliş tarihini yazınız. Tebligatın üzerine tebliğ tarihini yazmanızın sebebi hukuktaki süreleri kaçırmamanızdır. Maaş haczi yazısı şirketinize ya da şahsınıza icra müdürlüğü tarafından yanınızda çalışan ya da çalıştığı düşünülen biri hakkında...

Devamını Oku

İHTARNAME NEDİR? NOTER İHTARNAMESİNDE NELER OLMALIDIR ?

İHTARNAME; İhtar kelime manası olarak, uyarma, dikkat çekme, uyarı, bir şeyi birine hatırlatma şeklinde ifade edilmektedir. Ancak ihtarnameyi ise Noterlik Kanunu Yönetmeliği 98 maddesi açıklığa kavuşturmuştur. İHTARNAME; Her türlü hukuki işlemlerde muhatabına kanun, sözleşme, örf ve adetten doğan hak ve isteklerin yazılı şekilde bildirilmesi veya haber verilmesi için yapılan işlemlere denir. İhtarname gönderme birden farklı şekilde olabilir....

Devamını Oku

İŞ KAZALARINDA İŞVERENİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU

T.C.YARGITAYHUKUK GENEL KURULUE. 2003/21-673K. 2003/641T. 12.11.2003• İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Adam Çalıştıranın Sorumlu Tutulabilmesi İçin Kusuru Şart Olmadığı Gibi Ölenin Dahi Kusurunun Kanuni Şartlardan Olmadığı )• ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat – Adam Çalıştıranın Sorumlu Tutulabilmesi İçin Kusuru Şart...

Devamını Oku

CEREN TEKİN ile İŞ DÜNYASI ve HUKUK I İZZET PEKSOY

...

Devamını Oku

Sendikal Faaliyet Nedeniyle İşten Çıkarılan İşçilerin Hakları.

SENDİKAL FAALİYET NEDENİYLE İŞTEN ÇIKARILMA Anayasa Mahkemesi’nin 6356 sayılı Sendikalar Yasası’nın bazı maddelerinde verdiği iptal kararı tüm çalışanların yüzünü güldürdü. Bundan sonra ‘sendikal faaliyet nedeniyle’ işten atılan tüm işçiler, işe iade davası ya da sendikal tazminat davası açabilecekler. Bu karar ile bir iş yerinde 3 -4 günlük çalışan bile sendikal gerekçeyle işten atıldığında 16...

Devamını Oku

OzzTech Siber Güvenlik ve Yazılım Geliştirme Danışmanlığı tarafından geliştirilmiştir. 2014 - 2021