Genel

KIDEM TAZMİNATI NASIL ALINIR?

Kıdem tazminatı nasıl alınır? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kimler kıdem tazminatı alabilir?  Kıdem tazminatını kendi isteğiyle işten ayrılanlar alamazlar. Sözleşmenin feshedilmesi veya kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde ödeme yapılır. Ancak kendi isteğiyle işten ayrılan yani istifa eden işçinin bazı şartlarda kıdem...

Devamını Oku

DEĞER KAYBI NASIL TESPİT EDİLİR?

DEĞER KAYBI NASIL TESPİT EDİLİR? 1. Kaza olayında karşı tarafın kusurlu olması gerekir. 2.Araçtaki hasarlı akşamların daha önce hasara maruz kalmamış, onarım yada yenileme işlemine tabi tutulmamış olması GEREKİR. 3.Araçtaki hasarın -farlar, silecekler,jantlar,camlar,stop lambaları,tamponlar ve plastik kaporta aksamı vs. yenisi alınıp takılan parçalar DIŞINDA Kİ parçalarda meydana gelmiş olması gerekmektedir. Saygılarımla Av. Halil İbrahim...

Devamını Oku

DEĞER KAYBI NEDİR?

DEĞER KAYBI NEDİR? Değer Kaybı; aracın kazadan önceki piyasa değeri ile kazadan sonraki piyasa değeri arasında ki fark olarak tanımlanır. Bu zarar, aracın yetkili serviste  ve orijinal parçaları ile tamiri yapılmış olsa bile oluşmaktadır. Tamamen onarılmış olsa bile kazaya uğrayan araç tahribatın izlerini taşıyacağından onarıldıktan sonra mübadele (rayiç) değerinin olaydan önceki mübadele değerinden az...

Devamını Oku

ARACINI SATAN KİŞİ DEĞER KAYBINI ALABİLİR Mİ? ZAMANAŞIMI SÜRESİ NE ZAMAN BAŞLAR?

ARACINI SATAN KİŞİNİN DEĞER KAYBI ALACAĞI; 1 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’na göre; kaza tarihi ile sigortaya ihbar tarihi arasında aracını satmış olan kişiye ‘değer kaybı’ tazminatı ödenmiyordu. Bir başka ifadeyle aracını zarara satanlar sigortadan tazminat talep edemiyordu. Ancak yeni uygulamaya göre aracını satan kişide...

Devamını Oku

ARAÇ DEĞER KAYBIMI NASIL ALIRIM ?

Değer Kaybımı Nasıl Alırım? Ülkemiz trafik kazaların yoğun yaşandığı bir ülkedir. 2016 yılında TUİK verilerine göre bir milyonun maddi ve yaralanmalı trafik kazaları meydana gelmiştir. Bu kazalar sonucunda, aracınızın karıştığı trafik kazası sonrası uğradığı değer kaybını alma haklarınız vardır. Öncelikle aracnızdaki değer kaybı tespit edilmesi gerekir. Bu konuda uzman hukukçulardan ve eksperlerce tespit edilmesi...

Devamını Oku

KREDİ DOSYA MASRAFININ İADESİ HAKKINDA YARGITAY KARARI

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ 2011/8196 E., 2012/1183 K. sayılı, 26.1.2012 tarihli içtihadında özetle; “Alacak davasında ; davacı davalı bankadan sözleşme ile konut kredisi kullandığını, dosya masrafı adı altında para tahsil edildiğini, bu paranın bir karşılığı olmaksızın haksız olarak alındığını, tüketici ile müzakere edilmediğini, tüketici hakem heyetine de başvurup haksız şart olup tahsiline ilişkin karar...

Devamını Oku

HACİZ ESNASINDA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASI

Haczedilen malın “üçüncü kişi elinde bulunması” halinde açılacak istihkak davası İİK mad. 99’da düzenlenmiştir. Alacaklının haciz istemi (İİK mad. 78) üzerine icra müdürü, takip konusu alacak için gerek borçlunun iş ve ev adresinde gerekse üçüncü kişilerin elinde bulunan malları (İİK mad. 85’e göre)haczeder ve haczedilen mallar hakkında varsa borçlunun ve üçüncü kişilerin (istihkak) iddialarını...

Devamını Oku

KIDEM TAZMİNATININ ÖDENEBİLMESİNİN KOŞULLARI NELERDİR?

KIDEM TAZMİNATI KOŞULLARI; 1475 Sayılı eski İş Kanunu’nun bugün yürürlükte olan 14. maddesine göre, kıdem tazminatına hak kazanma şartları şöyle sıralanabilir. 1- 4857 Sayılı İş Kanunu tabi bir işçinin bulunması, 2-İşçinin o işveren emrinde en az bir yıl çalışmış olması, 3- İş akdinin, İş Kanununda belirtilen biçimde sona ermesi, a)İşveren tarafından 4857 sayılı İş...

Devamını Oku

İŞ AKDİNİN HAKLI SEBEPLE FESHİ HAKKINDA YARGITAY KARARI

T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas:  2010/13886 Karar: 2012/19879 Karar Tarihi: 07.06.2012 ÖZET: Olayda, işçinin SSK. primlerinin gerçek ücretten yatırılmaması ve fazla çalışma ücretlerinin ödenmemesinin işçiye iş akdini haklı nedenle fesih imkanı verdiği tartışmasızdır. Davacı da buna dayanarak iş aktini haklı nedenle feshettiğinden kıdem tazminatının kabulü yerine, normal ücretlerinin ödendiği gerekçesi ile reddi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir....

Devamını Oku

TRAFİK KAZASI GEÇİREN KİŞİLERİN HAKLARI ve ZAMANAŞIMI SÜRESİ

TRAFİK KAZASI SONUCU HAKLARIMIZ NELERDİR ?  Trafik kazalarında sonucu mağdurların ve ailesinin bir takım hakları mevcuttur. Trafik kazası sonucu kişi yaralanmışsa hakları konusunda kendisi başvuru yapabilir. Ancak trafik kazası sonucu kişi vefat etmişse, bu kişinin ailesi ve yakınlarının talep edebileceği bir takım haklar mevcuttur. 1-)Meydana gelen ölümlü trafik kazaları neticesinde, vefat edenin yakınları için talep...

Devamını Oku

AYIPLI ARACIN AYIPSIZ MİSLİYLE DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YARGITAY KARARI

T.C. YARGITAY HUKUK DAİRESİ 2011/3355 – 2011/6924 – 28.4.2011 AYIPLI MAL DAVASI ( Aracın Ayıplı Olduğu ve Kullanım Hatasından Kaynaklanmadığı ve Ayıpsız Misli İle Değişim Koşullarının Oluştuğu Dosya Kapsamından Anlaşılmakla Davacının Talebinin Kabulüne İlişkin Mahkeme Kararının Onanması Gerektiği ) ARACIN AYIPLI OLMASI ( Kullanım Hatasından Kaynaklanmadığı ve Ayıpsız Misli İle Değişim Koşullarının Oluştuğu Dosya Kapsamından Anlaşılmakla Davacının Talebinin...

Devamını Oku

SIFIR ALINAN ARACIN AYIPLI ÇIKMASI HALİNDE AYIPSIZ MİSLİYLE DEĞİŞTİRİLMESİ VE BEDEL İADESİ

AYIPLI ARACIN DEĞİŞİMİ VEYA BEDEL İADESİ, İkinci el araç almayıp, kafam rahat olsun diyerek alınan sıfır araçların arıza yapması durumunda ne yapılmalıdır? Sıfır km’de alınan aracın yapılan onarımlar sonucu arızaları giderilmiş olsa da; arızaların giderilmesi amacıyla aracın birçok parçası değiştirilmekte, böylece araçlar orijinal halini kaybetmekte ve buna bağlı olarak tüketicinin araca duyduğu güvenin sarsılması...

Devamını Oku

OzzTech Siber Güvenlik ve Yazılım Geliştirme Danışmanlığı tarafından geliştirilmiştir. 2014 - 2021