Genel

Banka Dosya Masraf iadesi ve Yapılandırma Ücretlerinin İadesi

Banka Kredi Borçlarının Yapılandırılması ve Tüketici Kanuna Göre Haksız Şart Bankalar arasındaki rekabet ve serbest piyasa şartları neticesinde, tüketiciye sunulan kredi faizleri değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle de yüksek oranda faizle borçlanan kişi ve kurumlar, doğal olarak kredi borçlarının ilgili bankadan yapılandırılmasını talep etmektedirler. Öncelikle belirtmek gereklidir ki taraflar arasındaki kredi sözleşmesi ve ahde vefa...

Devamını Oku

ZORLA İSTİFA ETTİRİLEN İŞÇİ

ZORLA İSTİFA ETTİRİLEN İŞÇİ HAKLARINI ALABİLİR. İstifa dilekçesi vermiş bulunan işçinin, artık işverenden hiçbir hak talep edemeyeceği konusundaki düşünceler yanlıştır. İşçi, işverene özel nedenlerden dolayı istifa ediyorum diye yazılı beyan vermiş olsa bile işçi, İş Mahkemelerinde alacak davası açarak hak etmiş olduğu alacakları işverenden alabilir. İşçi işveren ilişkilerinde işçinin istifa etmesi, yaygın bir işten...

Devamını Oku

İSTİHKAK NEDİR?

İSTİHKAK NEDİR? Haczedilen malın “üçüncü kişi elinde bulunması” halinde açılacak istihkak davası İİK mad. 99’da düzenlenmiştir. Alacaklının haciz istemi (İİK mad. 78) üzerine icra müdürü, takip konusu alacak için gerek borçlunun iş ve ev adresinde gerekse üçüncü kişilerin elinde bulunan malları (İİK mad. 85’e gö- re)haczeder ve haczedilen mallar hakkında varsa borçlunun ve üçüncü...

Devamını Oku

İHTARNAME ÇEKERKEN İÇERİK BAKIMINDAN OLMASI GEREKENLER

İhtarnamede Olması Gereken Bilgiler Nelerdir? Bir alacağın ya da hakkın yazılı olarak muhatabından genellikle noter kanalıyla, talep edilmesi, hakkının ya da alacağının ödenmemesi halinde karşılaşabileceği maliyetin ve hukuki sonuçlarının muhatabına dava öncesinde hatırlatılmasına, İHTARNAME veya İHBARNAME denir.(Noterlik Kanunu Yönetmeliği m. 98) Kanuni istisnalar saklı olmak üzere ihtarname noter yoluyla olacağı gibi mektup, faks, mail,...

Devamını Oku

İHTARNAME NEDİR? İHTARNAME ÇEKMENİN FAYDALARI NELERDİR?

İHTARNAME ÇEKMENİN FAYDALARI NELERDİR? İhtarname, Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 98. Maddesinde“Her türlü hukuki işlemlerde muhatabına kanun, sözleşme, örf ve adetten doğan hak ve isteklerin yazılı şekilde bildirilmesi veya haber verilmesi için yapılan işlemlere ihtarname veya ihbarname denir.” şeklinde tanımlanır. 1512 sayılı Noterlik Kanunun 103. Maddesinde ihtarnamede bulunması gereken hususlar sayılmıştır. Bu hususlar; İstemde bulunan ve...

Devamını Oku

İHTARNAME HANGİ HUKUKİ KONULARDA GÖNDERİLİR?

İHTARNAME HANGİ HUKUKİ KONULARDA GÖNDERİLİR? İhtarname, gönderilecek hukuki konulara çoktur. Ancak ana başlıklara örnek olarak şunlar gösterilebilir, İşçilik hak ve alacaklarını (Kıdem, ihbar, maaş, ücret, fazla mesai, izin, tatil ücretleri, prim, mobbing, kötü niyet, hafta tatil alacağı..vs) talep edilmesi, iş akdinin feshedilmesi gibi iş hukuku konularında borçluya borcunu ödemesi gibi ihtarname gönderilmesi veya ipoteğin...

Devamını Oku

İHTARNAME ÇEKMENİN FAYDALARI NELERDİR? NEDEN İHTARNAME ÇEKİLMESİ GEREKİR?

İHTARNAME ÇEKMENİN FAYDALARI İhtarname ile borçlu temerrüde düşürülür. Faizin ihtarname gönderilmesi ile başladığı hallerde ihtarnamenin muhabının eline geçmesi ile vade farkı (faiz) işlemeye başlar. İhtarname çekmediyse faiz dava tarihinden başlar ve çekilmeyen ihtarname tarihinden davanın açıldığı tarih arasındaki faiz alacağından alacaklı mahrum kalacaktır. Çünkü ihtarname borçluyu temerrüde düşürmektedir. İhtarname ile borçlu temerrüde düştüğünden zamanaşımı...

Devamını Oku

NOTERDEN İHTARNAME ÇEKERKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Noterden İhtarname Çekerken Nelere Dikkat Etmeliyiz. İHTARNAME “ Bir alacağın ya da hakkın yazılı olarak muhatabından genellikle noter kanalıyla, talep edilmesi, hakkının ya da alacağının ödenmemesi halinde karşılaşabileceği maliyetin ve hukuki sonuçlarının muhatabına dava öncesinde hatırlatılması” dır. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 117. maddesine göre “Muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarıyla temerrüde düşer” ....

Devamını Oku

DOSYA MASRAFININ İADESİ İÇİN BANKAYA TALEP YAZI ÖRNEĞİ

                                 —— BANKASI                                                               —— Şubesine Talepte Bulunan            : ADRESİ                           : Konu                               :Kredi masraflarının iadesi hakkında İzahı                                   : Bankanızda kullanmış olduğum tüm kredilerin, sözleşmesini, ödeme planını, zorunlu masraflarının ayrıntılı dökümlerini, yapılan masrafların belgesinin bir örneğinin tarafımıza verilmesi gerekmektedir. 1-)BankanızdanİHTİYAÇ KREDİSİ kullandım. Ancak bankanız tarafından kredinin ödeme dökümleri ile ilgili olarak hangi miktarın nereye...

Devamını Oku

DOSYA MASRAFI İADESİ, ŞARTLARI, ÖRNEK DİLEKÇE?

T.C                                             ———– KAYMAKAMLIĞI                                     (Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na) Şikayet Eden              : Adresi                         : Vekili                          : Şikayet Edilen            :—— Bankası Genel Müdürlüğü’ne İzafeten —— Bankası Küçükçekmece-Cennet şubesi Adresi                          : Şikayetin Parasal Değeri : TL Şikayetin Tarihi               : Şikayetin Konusu             : Müvekkilden dosya masrafı veya da başka adlar altında haksız olarak kesilen — TL’nin...

Devamını Oku

GÜNÜMÜZDE DANIŞMANLIK, ÖNEMİ VE İLERİ Kİ SAFHALARDA FAYDALARI

Günümüzde, gelişen teknolojik yeniliklerin verdiği kolaylıklar sebebiyle her mesleki grup ve iş alanında olduğu gibi hukuki ilişkilerde yeni boyuta girmiştir. Sorunu olan kişiler bazı çekincelerinden dolayı yüz  yüze gelmeden Online olarak internet ortamından hukuksal sorularına çözüm arama ihtiyacı içinde olmuşlardır. Bu sebeple hukuk büromuz alanında uzman olduğu konularda online olarak sorularınızı yanıtlamaktadır. Bu konuda...

Devamını Oku

BOŞANMA DAVASINDA AVUKATA GEREK VAR MI?

Boşanma davası için avukata gerek var mı? Eski kanunumuza göre iki çeşit oluyordu boşanma. “Şiddetli geçimsizlik” adı altında genel boşanma sebebi ile özel boşanma sebepleri vardı. Daha sonra anlaşmalı boşanma getirildi. Hiçbir durum için aslında avukata gerek yok. Basit bir dilekçeyle halledilebiliyor. Fakat söz konusu olan anlaşmalı boşanma dahi olsa, tarafların haklarının korunması adına...

Devamını Oku

OzzTech Siber Güvenlik ve Yazılım Geliştirme Danışmanlığı tarafından geliştirilmiştir. 2014 - 2021