Blog

İŞÇİNİN SGK PRİMİNİN DÜŞÜK GÖSTERİLMESİ HAKLI FESİH NEDENİ Mİ ?

Ülkemizde asgari ücretinin üzerinde maaş alan işçilerin %80’sinin SGK primleri genelde asgari ücret üzerinden yatırılmaktadır. Bu primleri yatırma yükümlülüğü işverene aittir. Fakat ne yazık ki uygulamada zaman zaman primlerin, öyle olmadığı halde, asgari ücretten yatırılması maaşın düşük bildirilmesi ve dolayısı ile işçinin emeklilik, tazminat, işsizlik ödeneğinde hem de birçok konuda hak kayıpları söz konusudur....

Devamını Oku

TAŞINMAZ SATIN ALAN YENİ MALİK SÖZLEŞMEYLE BAĞLI MI?

Kira sözleşmesinin devamı sırasında kiralanan taşınmazın malikinin değişmesi durumunda yeni malik kira sözleşmesi ile bağlı olacak mıdır?Yeni edindiğim taşınmazdaki kira sözleşmesini sonlandırma imkânım var mıdır ya da kiracı olarak oturduğum evin maliki değişti beni tahliye etmesi mümkün müdür?Önceleri satışın kira sözleşmesini bozacağı kuralı var iken 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile birlikte kiracının zarar...

Devamını Oku

SİGORTA PRİMLERİNİN EKSİK ÖDENMESİ DURUMUNDA İŞÇİNİN HAKLI FESİH HAKKI

İşçinin aldığı maaştan daha düşük olarak sigorta primlerinin eksik yatırılması (gerek çalışılan gün sayısının eksik bildirilmesi gerekse ücretin düşük bildirilmesi) 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24/II-e maddesi gereğince, işçinin iş akdini haklı nedenle fesih nedenleri arasındadır. İş sözleşmenizi, ücretin ödenmemesi veya sigorta gün sayınızın çalışılan gün sayısından eksik bildirilmesi nedeni ile feshederseniz işverenin size kıdem...

Devamını Oku

Trafik Kazalarında Sigorta Şirketlerinden Tazminat Alacaklarını Artık Avukatlar Takip Edecek

Ülkemizde kangren haline dönmüş olan olay, Trafik Kazası geçiren mağdurların birde Hasar Danışmanlık Şirketleri tarafından mağdur edilmeleridir. Barolar Birliğinin, hasar danışmanlık şirketi adı altında hem vatandaşlarımızı hem de avukatları zarara uğratan iş takipçisi şirketlere karşı yürüttüğü yasal mücadeleyi kazandı. Meclis’te çıkan kanunla, sigortalının alacağını devretmesi yasaklandı, sigortalının alacağını takip yetkisi de...

Devamını Oku

KIDEM TAZMİNATI ALMANIN ŞARTLARI NELERDİR ?

KIDEM TAZMİNATI İşveren tarafından 4857 Sayılı İş Kanunun 17 inci Maddesi gereğinde çalışanın sözleşmesinin feshedilmesi halinde Kıdem Tazminatı ödenir. Kimler kıdem tazminatı alabilir? Hangi koşullarda kıdem tazminatı ödenir? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Daha bunun gibi pek çok soruların cevabı her çalışan tarafından merak ediliyor. Peki kıdem tazminatı hangi durumlarda alınır? Kıdem tazminatı nasıl alınır?...

Devamını Oku

Banka Dosya Masraf iadesi ve Yapılandırma Ücretlerinin İadesi

Banka Kredi Borçlarının Yapılandırılması ve Tüketici Kanuna Göre Haksız Şart Bankalar arasındaki rekabet ve serbest piyasa şartları neticesinde, tüketiciye sunulan kredi faizleri değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle de yüksek oranda faizle borçlanan kişi ve kurumlar, doğal olarak kredi borçlarının ilgili bankadan yapılandırılmasını talep etmektedirler. Öncelikle belirtmek gereklidir ki taraflar arasındaki kredi sözleşmesi ve ahde vefa...

Devamını Oku

İş Yerinin Devredilmesi Durumunda İşçinin Hakları ve Durumu

Ekonomik hayatın gerekleri işverenleri işyerini devretmek zorunda bırakabilir. Ancak devredilen işyerlerinde çalışan işçilerin durumu bu devirler nedeniyle önem arz etmektedir. Çünkü bu devirlerin pek çok gerekçesi olmakta, devralan işveren işyerini aldığı gibi aynı koşullarda devam ettirmek yerine işyerinin çalışma biçimi ve düzeni konusunda birtakım yenlikler yapma ihtiyacı hissetmektedir. Bu durumlar ise işçileri doğrudan ya...

Devamını Oku

Kötü Niyet Tazminatının Koşulları,

KÖTÜ NİYET TAZMİNATI, İş Kanunu 17. Maddesinde işçinin bazı hallerde, işverenden kötü niyet tazminatı talep edebileceği ve bu tazminatın şartları düzenlenmiştir. İşçinin yasadan ve ticari teamüllerden, hayatın gereklerinden kaynaklanan bir takım haklarını ve özgürlüklerini kullanmasını önlemek amacını güderek; işçinin sözleşmesini haksız yere, kötü niyetli sayılabilecek şekilde fesheden işverenden talep edebileceği tazminata kötü niyet tazminatı...

Devamını Oku

Kadın İşçilerin Evlenme Nedeniyle İşten Ayrılma Hakları,

Kadın işçilerin evlenme nedeniyle işten ayrılmaları;   Kadın işçilerin evlenme nedeniyle işten ayrılmaları halinde tazminat hakları bulunmaktadır. Kadın işçiler evlendikleri tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi isteğiyle iş yerinden ayrılmak istediği  halde işverenden  kıdem tazminatı istemek hakkına sahiptir. Kadın işçilerin yürürlükte bulunan mevzuat gereği; evlenme nedeniyle işten ayrılmaları halinde tazminat hakları bulunmaktadır. Kadın işçiler...

Devamını Oku

İŞÇİ VE İŞVEREN AÇISINDAN DENEME SÜRESİ

İŞÇİ VE İŞVEREN AÇISINDAN DENEME SÜRESİ; İşçinin çalıştığı iş yerinin çalışma koşulları ve imkanlarını değerlendirmesi; işverenin de çalıştıracağı işçinin mevcut performansı, yapacağı işte yetkinliğini izleyebilmesi açısından önem arz etmektedir. Aksi halde her iki taraf içinde çalışma süresi içerisinde ciddi anlaşmazlıklar ortaya çıkmaktadır. İş Kanunu 15. Maddesinde, deneme süresini düzenlemiştir. Bu maddede “Taraflarca iş sözleşmesine...

Devamını Oku

ZORLA İSTİFA ETTİRİLEN İŞÇİ

ZORLA İSTİFA ETTİRİLEN İŞÇİ HAKLARINI ALABİLİR. İstifa dilekçesi vermiş bulunan işçinin, artık işverenden hiçbir hak talep edemeyeceği konusundaki düşünceler yanlıştır. İşçi, işverene özel nedenlerden dolayı istifa ediyorum diye yazılı beyan vermiş olsa bile işçi, İş Mahkemelerinde alacak davası açarak hak etmiş olduğu alacakları işverenden alabilir. İşçi işveren ilişkilerinde işçinin istifa etmesi, yaygın bir işten...

Devamını Oku

İSTİHKAK NEDİR?

İSTİHKAK NEDİR? Haczedilen malın “üçüncü kişi elinde bulunması” halinde açılacak istihkak davası İİK mad. 99’da düzenlenmiştir. Alacaklının haciz istemi (İİK mad. 78) üzerine icra müdürü, takip konusu alacak için gerek borçlunun iş ve ev adresinde gerekse üçüncü kişilerin elinde bulunan malları (İİK mad. 85’e gö- re)haczeder ve haczedilen mallar hakkında varsa borçlunun ve üçüncü...

Devamını Oku

OzzTech Siber Güvenlik ve Yazılım Geliştirme Danışmanlığı tarafından geliştirilmiştir. 2014 - 2021