ARAÇTA OLUŞAN DEĞER KAYBINI MAHKEMEYE GİTMEDEN TALEP EDEBİLİR MİYİZ? ARAÇ DEĞER KAYBI KİMLERDEN VE NASIL ALINIR? ARAÇ DEĞER KAYBINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ NE KADAR? ARAÇ DEĞER KAYBINDAN KİMLER SORUMLUDUR?

Araçta oluşan değer kaybını mahkemeye gitmeden talep edebilir miyim?

Meydana gelen kaza sonucu aracında değer kaybı oluşan araç sahibi, kazaya kusuruyla sebebiyet veren tarafın varsa zorunlu trafik sigortası poliçesinden limiti dahilinde faydalanabilir. Değer kaybı talebi koşullarından iki yıllık zamanaşımı ve karşı yanın asli kusurlu olması şartları oluştuysa, kusursuz ya da daha az kusurlu araç sahibi aracındaki değer kaybını ödenmesini sigorta şirketinden talep edebilir.

Sigorta şirketine yapılacak başvuru sonucu sigorta şirketini temerrüde düşürmek mümkündür. Akabinde yasal diğer şartları da taşıması halinde bedeli ödemeyen sigorta şirketi, üyesi bulunduğu Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde taleple muhatap edilebilir. Komisyon tarafından verilecek hakem kararları sigorta şirketi için bağlayıcı olacaktır ve bu bedelin tahsili mümkün olacaktır.  Ancak son düzenlemelerde dikkate alınarak sigorta şirketlerinin 15 günlük yasal ödeme süresi geçmeden Sigorta Tahkim Komisyonuna gidilmesi mümkün değildir.

Sigorta Tahkim Komisyonuna ve mahkemede dava açılacağı zaman dilekçemiz ve dosya içeriğimizin düzgün ve istenen şekil ve şartları taşıması gerekir. Yanlış beyan ve talepler sonucu aleyhinize karşı avukatlık ücreti ve yargılama masrafları çıkması kaçınılmaz olacaktır. Burada değindiğimiz şartların bulunmaması halinde dava yoluyla da tazminat talep edilebilir ancak bu bahsettiğimiz diğer yoldan daha uzun sürecektir.

ARAÇ DEĞER KAYBI KİMLERDEN VE NASIL ALINIR?

Aracınızdaki değer kaybını güvendiğiniz ve hazine müsteşarlığına kayıtlı eksperler vasıtasıyla öğrenebilirsiniz. Sigorta şirketine karşı yapılacak başvurularda eksper raporununda olması işlemleri daha da hızlandıracaktır. Tüm kaza belgeleri ve değer kaybına ilişkin ve  diğer evraklar ile birlikte sigorta şirketlerine karşı başvuruda bulunabilirsiniz. Burada unutulmaması gereken bir diğer husus, araç değer kayıplarından kusurlu olan aracın sigortasını yapan şirket ile beraber birde aracın ruhsat sahibi ve sürücüsünün de müştereken ve müteselsilen sorumlulukları vardır. Aracınızda meydana gelen değer kaybını kusurlu olan aracın sürücüsünden ve ruhsat sahibinden de talep edebilirsiniz. Araç değer

ARAÇ DEĞER KAYBINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ NE KADAR?

Araç değer kaybını kaza tarihinden itibaren 2 yıl içinde istenmesi gerekmektedir. Aksi durumda alacağınız zamanaşımına uğrayacaktır. Araç değer kaybı için açılan davaların düşük bedelle açılıp sonradan ıslah edilmesi düşünülüyorsa, davayı belirsiz alacak davası şeklinde açmakta fayda olacaktır. Aksi durumda uzun süren davalar nedeniyle, ıslahın yapılacağı zamanda 2 yıllık süre geçmesi halinde alacaklarınızın ıslahla arttırmak isteyeceğiniz kısmı zamanaşımına uğramış olacaktır. Araç değer

ARAÇ DEĞER KAYBINDAN KİMLER SORUMLUDUR?

Aracınızda kaza sonucu değer kaybı oluştuysa bu durumda 3 kişiden aracınızın uğramış olduğu değer kaybını isteyebilirsiniz. Bunlar; aracınıza zarar veren kusurlu diğer aracın sigortacısı, ruhsat sahibi ve sürücüsüdür. Bu kişilerin her birinden aracınızın değer kaybını talep edebilirsiniz.

Saygılarımla

Av. İzzet PEKSOY

GSM: 0532 480 05 96

Ofis: 0212 542 73 38


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


OzzTech Siber Güvenlik ve Yazılım Geliştirme Danışmanlığı tarafından geliştirilmiştir. 2014 - 2021