ARAÇ DEĞER KAYBI NEDİR? KİMLERE AÇILIR? ZAMANAŞIMI SÜRESİ ve ÖRNEK DİLEKÇE

Araç Değer Kaybı Nedir?

Meydana gelen bir trafik kazasında araçlar servise götürülerek gerekli onarım işleri yapılır. Bu onarımdan sonra ilk bakıldığında bir sorun gözükmese bile araç artık kazalı olduğu için ikinci el araç statüsüne inmiş olmaktadır. Aracın değeri geçmişe göre düşmüş olacaktır.  Hem araç sahibi hem de alıcılar artık o araca eski değerini vermezler. Yine bildiğiniz gibi ikinci el araç satışlarında en önemli kriterlerden birisi de aracın herhangi bir kazaya karışıp karışmadığı ya da üzerinde boya ve parça değişenin olup olmadığıdır. Bu durum aracın satılmasını zorlaştır ve piyasasını düşürdüğü için maddi değer kaybı yaşatır. Buda araç sahiplerini maddi olarak mağdur etmektedir.

Araç sahibinin yaptırmış olduğu aracın tüm masrafları şayet varsa kasko, sigorta koşuları çerçevesinde sigorta şirketi tarafından karşılanacaktır.

Trafik Sigortası Şirketi ( Kasko ) Araç Değer Kaybını Karşılar Mı?

Trafik kazaları, aracın çalınması veya araca gelecek her türlü zarar için aracın kaskosu yapılmaktadır. Araç sahibinin yaptırmış olduğu kasko kapsamına içerisinde aracın bütün onarım işlemleri dahildir. Ancak kasko şirketlerinin birçoğu bu tamir ve bakım işlemleri sonucunda meydana gelen araç değer kaybını karşılamazlar.  Çok düşük bir olasılık olsa da araç değer kaybını karşılayan sigorta şirketlerini bulabilmeniz mümkündür.Peki sigorta şirketi araç değer kaybını karşılamıyorsa, araç değer kaybı nasıl karşılanır? Bu durumda geriye kazaya sebebiyet veren sürücüden, karşı taraftan bu değeri karşılama seçeneği kalıyor. Araç değer kaybını almak için karşı tarafa dava açmanız gerekiyor. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortaları kaskonun aksine karşı taraftaki kusursuz aracın uğramış olduğu değer kaybını karşılamaktadır. Bunun için Sigorta şirketine eksper raporu ve diğer istenen evraklarla birlikte başvuru yapılmasına müteakip 15 günlük yasal süre beklenir. Bu süre içinde sigorta şirketince ödeme yapılmazsa Asliye Ticaret Mahkemesinde dava açılabileceği gibi Sigorta Tahkim Komisyonuna da başvuru yapılabilinir.

Araç Değer Kaybı Davası Nasıl ve Kime Açılır?

Kasko şirketleri araç değer kaybını karşılamadıkları için, araç değer kaybı davası kazaya sebebiyet veren kişiye, aracın ruhsat sahibine ve kusurlu olan karşı aracın Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısına açılmaktadır. Aracın değer kaybının tespitine yönelik  araç değer kaybı davası açılır. Karşı taraf kazada bir kusuru bulunmadığını ispat etmedikçe bu zararı ödemek zorundadır. Şayet ispat edemiyorsa araçta meydana gelen kaybı ödemekle yükümlüdür. Peki araç değer kaybı davası nasıl açılır?

Dava sürecinde aracınızda meydana gelen hasarın miktarını talep edebileceğiniz gibi, aracın tamiri için gereken zararı ve araç hasarlı olduğu için uğradığı değer kaybını da karşı taraftan talep edebilirsiniz. Şayet araç kiralık ise ayrıca ulaşım giderlerini de karşı taraftan talep etmeniz mümkündür.

Araç Değer Kaybı Davası Açılması İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Araç değer kaybı davası açılırken konusu ve talebi yazılmış dava dilekçesine aşağıdaki belgeler de ayrıca eklenmelidir.

  • Kaza tespit tutanağı,
  • Ekspertsiz raporu,
  • Servis raporu ve servis faturası
  • Sigorta poliçesi
  • Aracındaki hasara ait fotoğraflar
  • Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi
  • Araç kiralanmış veya ticari kaybı varsa fatura ve belgeler

Araç Değer Kaybı Davası Dilekçesi Örneği

……….. MAHKEMESİ’NE

DAVACI :

DAVACI VEKİLİ:

DAVALI:

KONU: Trafik Kazası Sonucu Araçta Oluşan Değer Kaybı İle Aracın Kullanılmamasından Doğan Zararın Tazmin Edilmesi İstemimizden İbarettir.

AÇIKLAMA ve GEREKÇELER:

Müvekkilin sevk ve idaresinde bulunan ….. plakalı, ….. model, ….. marka ticari kamyonetine, davalı tarafından sevk ve idare edilen ….. plakalı aracın, tali yoldan ana yola çıkmakta iken sağ yan tarafından çarpması sonucu meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasında müvekkile ait kamyonetin kasası hasar görmüş, aracın hareket kabiliyeti kaza sonucu tamamen ortadan kalkmıştır. Bu nedenle kamyonet iki hafta bir yandan hasar gören parçaların değiştirilmesi, diğer yandan tamir edilecek ve boyanacak işlemler dolayısıyla serviste kalmış, bu süre boyunca kullanılamamıştır.

Müvekkil, hasara uğrayan aracını henüz bir yıl evvel almış olup, kaza tarihine kadar aracın tüm bakımlarını zamanında ve yetkili servisinde yaptırmıştır. Kaza gerçekleşene kadar geçen süre içerisinde aracın değişen her hangi bir parçası bulunmadığı gibi kaporta ve boyasında herhangi bir kusur, çizik söz konusu değildir. Müvekkil, aracını tamir süresi boyunca kullanamamış ve ortalama ….. TL olan günlük kazancını iki haftalık süre boyunca elde edememiştir.

Müvekkil, nakliye işi ile geçimini temin eden bir kişi olması dolayısıyla meydana gelen kaza nedeni ile araçta oluşan değer kaybı ve aracın tamirde kaldığı süre boyunca oluşan kar kaybının ödenmesi için mahkemenize başvurulması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER: 6098 sayılı Kanun madde 122 ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER: Servis Tamirat Formu, Kaza Raporu, Aracın Ruhsat Fotokopisi ve Diğer Deliller

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla, müvekkile ait araçta meydana gelen değer kaybı ile aracın tamir süresince kullanılamaması nedeni ile mahrum kalınan kar kaybı karşılığı olarak ….. TL’nin davalıdan alınmasına hükmedilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesi, müvekkil adına vekaleten talep olunur. ../../….

Davacı Vekili Av.

Araç Değer Kaybı Davası Zaman Aşımı

Araç değer kaybı davalarında zaman aşımı süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir. Bahsetmiş olduğumuz zaman aşımı süresi kaza tarihi itibaren başlamaktadır. Şayet son iki sene içerisinde herhangi bir kaza yapmışsanız araç değer kaybı davasıaça bilmektesiniz. Ancak bu süreyi aşan olaylar zaman aşımına uğrar.

Araç Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır?

Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nce 23.09.2010 tarihinde yayınlanan sektör duyurusu ile araç değer kaybı tespitinin kara araçları branşında ruhsat sahibi sigorta ekspertsiz tarafından yapılabileceği belirtilmiştir. Yani araç değer kaybı hesaplaması ekspersizlerce yapılmaktadır. Araç değer kaybı hesaplaması için hasar geçmişi ve niteliği, kilometresi, marka ve model bilgisi, üretim yılı, trafiğe çıkış tarihi, Pazar değeri gibi farktörler esas alınmaktadır.

Mahkemeler öncelikle bilirkişi incelemesi talep etmektedirler. Araçlarda kaza sonrası değer düşüklüğü, araçtaki hasarın büyüklüğü, dolayısıyla yapılan onarımın büyüklüğü ve tamirat sırasında işçilik kalitesi ile doğru orantılı olarak değişir. Sonuç olarak değer tespit ve tazminat davası açılabilmesi için karşı tarafın kazada kusurlu olması ve onarım yapılan kısımların kaza öncesi sağlam ve orijinal olması gerekmektedir. Çünkü daha önce örnek vermek gerekirse şasi bir onarım gördüyse bu durum aracın daha önce de kaza geçirdiğini gösterir. Yani araç daha önce değer kaybı yaşamıştır ve bu durumda ikinci bir değer kaybından söz edilemez. Bunun yanında farlar, silecekler, camlar, stoplar, tamponlar, lastikler, plastik aksam ve jantlar gibi onarım gerektirmeyen değişim isteyen parçalar için değer kaybı uygulanmamaktadır.

Yukarıda saymış olduğumuz koşullar bulunmaktaysa ilk olarak değer tespiti yaptırılır. Mahkeme daha sonra bilirkişi atayacak, bilirkişi ise hasarın ve onarımın boyutlarına bakarak araçtaki değer kaybını gösteren bir rapor sunacaktır. Arkasından da araçta bu duruma neden olan aleyhine tazminat davası yani araç değer kaybı davası açılır.

İki bir yöntemde kusurlu olan karşı taraf aracının Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısına başvuru yapmak ve başvurunun sonuçsuz kalması halinde Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru yapmak gerekir. Bu yöntem Asliye Ticaret Mahkemesinde açılacak davadan çok kısa sürmektedir.

Saygılarımla,

Av. İzzet PEKSOY

Gsm: 0532 480 05 96

Ofis: 0212 542 73 38


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


OzzTech Siber Güvenlik ve Yazılım Geliştirme Danışmanlığı tarafından geliştirilmiştir. 2014 - 2021