Araç Değer Kaybı Nedir? Araç Değer Kaybı Davası Dilekçesi Örneği Araç Değer Kaybı Davası Nasıl ve Kime Açılır?Araç Değer Kaybı Davası Zaman Aşımı. Araç Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır?

İzzet PEKSOY tarafından tarihinde yayınlandı

Araç Değer Kaybı Nedir?

Bir trafik kazası araçların tamir işlemleri yapılsa da araç artık kazalı olduğu için ikinci el araç statüsüne inmiş olmaktadır. Aracın değeri bu durumda geçmişe göre düşmüş olacaktır.  Hem araç sahibi hem de alıcılar artık o araca eski değerini vermezler. Yine bildiğiniz gibi ikinci el araç satışlarında en önemli kriterlerden birisi de aracın herhangi bir kazaya karışıp karışmadığı ya da üzerinde boya olup olmadığıdır. Bu durum aracın satılmasını zorlaştırır ve piyasasını düşürdüğü için maddi değer kaybı yaşatır. Bu yaşanan maddi kayba aracın değer kaybı denilmektedir. Bu değer kaybının giderilmesi için gerekli kriterlerin sağlanması halinde telafisi mümkündür.

Araç Değer Kaybı Davası Açılması İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Araç değer kaybı davası açılırken konusu ve talebi yazılmış dava dilekçesine, kaza tespit tutanağı, ekspertsiz raporu, servis raporu ve servis faturası, Sigorta poliçesi, Aracındaki hasara ait fotoğraflar, Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi, Araç kiralanmış veya ticari kaybı varsa fatura ve belgeler.

Trafik Sigortası Şirketi ( Kasko ) Araç Değer Kaybını Karşılar Mı ?

 • Araç sahibinin yaptırmış olduğu kasko kapsamına içerisinde aracın bütün onarım işlemleri dahildir. Ancak kasko şirketlerinin birçoğu bu tamir ve bakım işlemleri sonucunda meydana gelen araç değer kaybını karşılamazlar. Çok düşük bir olasılık olsa da araç değer kaybını karşılayan sigorta şirketlerini bulabilmeniz mümkündür. Peki sigorta şirketi araç değer kaybını karşılamıyorsa, araç değer kaybı nasıl karşılanır? Bu durumda geriye kazaya sebebiyet veren sürücüden, karşı taraftan bu değeri karşılama seçeneği kalıyor. Araç değer kaybını almak için karşı tarafa dava açmanız gerekiyor.

  Araç Değer Kaybı Davası Nasıl ve Kime Açılır?

  Araç değer kaybı davası kazaya sebebiyet veren kişiye, sigorta şirketine ve aracın ruhsat sahibine karşı açılmaktadır.  Aracın değer kaybının tespitine yönelik  araç değer kaybı davası açılır. Bu davanın hukuki olarak dayanağı Borçlar Kanunu’nun 122. Maddesidir. Bu maddeye göre karşı taraf kazada bir kusuru bulunmadığını ispat etmek zorundadır. Şayet ispat edemiyorsa araçta meydana gelen kaybı ödemekle yükümlüdür.

  Araç değer kaybı davası nasıl açılır?

  Dava sürecinde aracınızda meydana gelen hasarın miktarını talep edebileceğiniz gibi, aracın tamiri için gereken zararı ve araç hasarlı olduğu için uğradığı değer kaybını da karşı taraftan talep edebilirsiniz. Şayet araç kiralık ise ayrıca ulaşım giderlerini de karşı taraftan talep etmeniz mümkündür.  Sigorta şirketine karşı değer kaybı davası açmadan önce sigorta şirketine başvuru yapılması ve 15 günlük yasal süre beklenilmesi gerekir. Bu yasal süre içinde ödeme yapılmaz ise ancak dava açılır. Aksi durumda davanız reddedilir.

Araç Değer Kaybı Davası Dilekçesi Örneği

……….. MAHKEMESİ’NE

 

DAVACI :

DAVACI VEKİLİ:

DAVALI:

KONU: Trafik Kazası Sonucu Araçta Oluşan Değer Kaybı İle Aracın Kullanılmamasından Doğan Zararın Tazmin Edilmesi İstemimizden İbarettir.

AÇIKLAMA ve GEREKÇELER:

Müvekkilin sevk ve idaresinde bulunan ….. plakalı, ….. model, ….. marka ticari kamyonetine, davalı tarafından sevk ve idare edilen ….. plakalı aracın, tali yoldan ana yola çıkmakta iken sağ yan tarafından çarpması sonucu meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasında müvekkile ait kamyonetin kasası hasar görmüş, aracın hareket kabiliyeti kaza sonucu tamamen ortadan kalkmıştır. Bu nedenle kamyonet iki hafta bir yandan hasar gören parçaların değiştirilmesi, diğer yandan tamir edilecek ve boyanacak işlemler dolayısıyla serviste kalmış, bu süre boyunca kullanılamamıştır.

Müvekkil, hasara uğrayan aracını henüz bir yıl evvel almış olup, kaza tarihine kadar aracın tüm bakımlarını zamanında ve yetkili servisinde yaptırmıştır. Kaza gerçekleşene kadar geçen süre içerisinde aracın değişen her hangi bir parçası bulunmadığı gibi kaporta ve boyasında herhangi bir kusur, çizik söz konusu değildir. Müvekkil, aracını tamir süresi boyunca kullanamamış ve ortalama ….. TL olan günlük kazancını iki haftalık süre boyunca elde edememiştir.

Müvekkil, nakliye işi ile geçimini temin eden bir kişi olması dolayısıyla meydana gelen kaza nedeni ile araçta oluşan değer kaybı ve aracın tamirde kaldığı süre boyunca oluşan kar kaybının ödenmesi için mahkemenize başvurulması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER: 6098 sayılı Kanun madde 122 ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER: Servis Tamirat Formu, Kaza Raporu, Aracın Ruhsat Fotokopisi ve Diğer Deliller

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla, müvekkile ait araçta meydana gelen değer kaybı ile aracın tamir süresince kullanılamaması nedeni ile mahrum kalınan kar kaybı karşılığı olarak ….. TL’nin davalıdan alınmasına hükmedilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesi, müvekkil adına vekaleten talep olunur. ../../….

Davacı Vekili Av.

Araç Değer Kaybı Davası Zaman Aşımı

Araç değer kaybı davalarında zaman aşımı süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir. Bahsetmiş olduğumuz zaman aşımı süresi kaza tarihi itibaren başlamaktadır. Şayet son iki sene içerisinde herhangi bir kaza yapmışsanız araç değer kaybı davası açabilmektesiniz. Ancak bu süreyi aşan olaylar zaman aşımına uğrar.

Araç Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır?

Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nce 23.09.2010 tarihinde yayınlanan sektör duyurusu ile araç değer kaybı tespitinin kara araçları branşında ruhsat sahibi sigorta ekspertsiz tarafından yapılabileceği belirtilmiştir. Yani araç değer kaybı hesaplaması ekspersizlerce yapılmaktadır. Araç değer kaybı hesaplaması için hasar geçmişi ve niteliği, kilometresi, marka ve model bilgisi, üretim yılı, trafiğe çıkış tarihi, Pazar değeri gibi farktörler esas alınmaktadır.

Mahkemeler öncelikle bilirkişi incelemesi talep etmektedirler. Araçlarda kaza sonrası değer düşüklüğü, araçtaki hasarın büyüklüğü, dolayısıyla yapılan onarımın büyüklüğü ve tamirat sırasında işçilik kalitesi ile doğru orantılı olarak değişir. Sonuç olarak değer tespit ve tazminat davası açılabilmesi için karşı tarafın kazada kusurlu olması ve onarım yapılan kısımların kaza öncesi sağlam ve orijinal olması gerekmektedir. Çünkü daha önce örnek vermek gerekirse şasi bir onarım gördüyse bu durum aracın daha önce de kaza geçirdiğini gösterir. Yani araç daha önce değer kaybı yaşamıştır ve bu durumda ikinci bir değer kaybından söz edilemez. Bunun yanında farlar, silecekler, camlar, stoplar, tamponlar ve jantlar gibi onarım gerektirmeyen değişim isteyen parçalar için değer kaybı uygulanmamaktadır.

Yukarıda saymış olduğumuz koşullar bulunmaktaysa ilk olarak değer tespiti yaptırılır. Mahkeme daha sonra bilirkişi atayacak, bilirkişi ise hasarın ve onarımın boyutlarına bakarak araçtaki değer kaybını gösteren bir rapor sunacaktır. Arkasından da araçta bu duruma neden olan aleyhine tazminat davası yani araç değer kaybı davası açılır.

Aracınızdaki değer kaybı için hukukçulardan yardım almanızda fayda olacaktır.

Saygılarımla

Av. İzzet PEKSOY

GSM: 0532 480 05 96

Ofis: 0212 542 73 38

Kategoriler: Genel

23 yorum

Av Şilan Türk · 23 Ağustos 2017 17:22 tarihinde

Merhaba meslektaşım, peki davayı yalnızca sigorta şirketine açma hakkımız var mı ve o şekilde açarsak sigorta şirketinin daha sonra bunu kusurlu olan sürücüye rücu etme durumu var mı?

  İzzet PEKSOY · 24 Ağustos 2017 09:59 tarihinde

  Davayı aracın sürücüsüne, ruhsat sahibine ve aracın sigortasına karşı açılabilir. Rücu şartları olmadığı sürece sigorta aracın malikinden vermiş olduğu bedeli isteyemez. (Rücu şartlarına örnek: ehliyetsiz kişinin, alkollü kişinin aracı kullanması, kaza mahallini terk vesair)

Zeynep K. · 26 Aralık 2017 23:31 tarihinde

Sayın İzzet Peksoy değer kaybı davasında davayı sadace sürücüye ve araç sahibine açtığımız zaman usulden davayı kaybetme durumu olur mu? Yani sigorta şirketine daha önce yazılı başvuru yapmak gerekli miydi?

BÜLENT YİĞİT · 3 Ocak 2018 18:24 tarihinde

BENİM TRAFİK KAZASI 2015 YILI EYLÜL AYINDA OLDU. BENDE DAVA AÇABİLİR MİYİM.

  Halil İbrahim · 10 Ocak 2018 17:51 tarihinde

  2 yıllık zamanaşımı dolduğundan açılamaz.

Hasan Hüseyin · 10 Ocak 2018 18:11 tarihinde

Aracın km nin bi sınırı varmı

  Halil İbrahim · 11 Ocak 2018 19:12 tarihinde

  150 – 160 bin kriteri var.

Hasret · 18 Ocak 2018 01:20 tarihinde

Araçtaki hasar tutarı önemli midir? Örneğin 1000 tl ilk bir hasarı olan bir kişide başvuru yapıp alabilir mi ? Ticari araçlarda değer kaybından faydalanabilir mi ? Teşekkürler

  Halil İbrahim · 24 Ocak 2018 10:06 tarihinde

  Önemli olan araçtaki hasar tutarı değil, aracın zarar gören parçasının değer kaybına yol açan parça olup olmamasına göre önem arz etmektedir. Ticari araçlar içinde değer kaybı alınabilir.

Sinan · 21 Şubat 2018 10:48 tarihinde

Agır hasar kayıtlı araclarda Kazaya karışan bölgede daha önce işlem görmemiş olmasına ragmen deger kaybı alınır mı alınmaz mı ?

  Halil İbrahim · 1 Mart 2018 19:33 tarihinde

  Daha önceden aynı bölgede kazanız yoksa değer kaybınızı alabilirsiniz.

Ibrahim halil asan · 20 Nisan 2018 13:02 tarihinde

Iyi günler. 12 nisan 2018 de kaza yaptım. Kaza Tutanaklarının tespit edildiğine dair sbm den mesaj geldi. Kobtrol ettiğimde % 0 kusurluyum. Aracım 5 mayıs da tahmini teslim edilecek. Bu durumda davayı kime ne zaman açmamız gerekir. Veya sigorta şirketime ne zaman başvurmam gerekir?

  Halil İbrahim · 5 Mayıs 2018 15:13 tarihinde

  Aracınızın değer kaybına ilişkin 2 yıllık zamanaşımı süresi var. Karşı aracın sigortasından alınacak değer kaybınız.

oguz aksel · 16 Ağustos 2018 19:17 tarihinde

merhaba aracımla otobanda orta şeritte giderken yolun ortasında bulunan tır lastiğine(kaplama lastik ) çarptım aracımda maddi hasar meydana geldi polis rapor tuttu kusurum olmadığını belirtti aracımda oluşan değer kaybı konusunda karayolları genel müdürlüğüne dava açabilirmiyim bilgi verirseniz sevinirim iyi çalışmalar.

  Halil İbrahim · 30 Ağustos 2018 18:40 tarihinde

  Karayollarının kusurlu olduğuna dair rapor aldıktan sonra açabilirsiniz.

suat dal · 22 Ağustos 2018 14:24 tarihinde

sayın avukatım ben haziran 2018 de kaza yaptım yüzde yüz kusurluyum sigortam aracı yaptırdı dolar Euro arttı çok fazla çarptığım aracın kaza anındaki rayiç değeri 175000 idi kaza tarihi 3 haziran 2018 ağustos itibari ile aracın rayiç değeri kurdan dolayı 200000 olmuştur değer kaybında araç rayiç değeri kaza tarihindeki değer olarak mı yoksa kurdan dolayı kazadan sonraki herhangi bir gün içinmi alınır yani zamanaşımı 2 yıl içinde şahsın kurun en yüksek yerindeyken açacağı bir zamana göremi teşekkürler

  Halil İbrahim · 30 Ağustos 2018 18:39 tarihinde

  Güncel değere göre hesaplama yapılır

YUSUF · 16 Ekim 2018 10:28 tarihinde

aracımızın tampon bölgesinde bir hasar meydana gelmişti. değişim olmadı. onarım yaptılar. servis fatura bedeli 300 liraydı. karşı taraf kusurlu bulunduğundan kendi kaskomuz delinmeden kaskomuzdan orijinal servisinde yaptırdık aracımızı. aracımızın piyasa değeri 200.000tl nin üstünde. bu davayı açabilir miyiz? ya da açmamız mantıklı olur mu sizce?

  Halil İbrahim · 29 Ekim 2018 09:53 tarihinde

  Yusuf bey merhaba, eğer aracınızın değer kaybına ilişkinse sorunuz, tamponlar plastik aksam olduğu için değer kaybı çıkmaz.

Özgür Saraç · 20 Şubat 2019 19:50 tarihinde

Merhaba
30/11/2018 tarihinde sol şeritte aniden yol ortasında duran bir araca takip mesafesini korumama ragmen havanin yagmurlu olmasi ve zeminin islak omasindan dolayi duramayip arkadan carptim. Carptigim araç 241 km de Honda civic uzun sureli kiralık araç. Bu arac serviste tamir gördü ve parca ücreti 34500 tl işçilik 7500 TL olmak üzere 42 bin lira hasar miktarı çıkarıldı. KDV ile birlikte toplam bana 52 bin TL masraf çıkarıldı. Bunlara ek olarak 17500 TL de değer kaybı ücreti çıkarıldı. Kazada polis gelmediği için raporu biz tuttuk ve raporda tüm kusur bana verilmiş durumda.
Gerçekten tüm kusur bendemidir. İtiraz etme hakkım varmıdır? Çıkarılan ücretler bana çok fazla ödeyebilecek durumum yok. İtiraz davası acsam indirim alma imkânın var mi?

  Halil İbrahim · 22 Mart 2019 09:37 tarihinde

  Merhaba, yolda bir anda mazeretsiz durduğunu ispat edebilirseniz kusur durumlarında ufakta olsa bir değişiklik yapılabilir.

murat akcalı · 28 Mart 2019 01:43 tarihinde

merhaba. iki taraflı trf. kazasında aracın birinde hasar meydana gelmemiştir. kusur dağılımı %50 olarak verildiğinde aracı hasarlı olan taraf değer kaybı talebinde bulunabilir mi?
Teşekkürler.

  Halil İbrahim · 29 Temmuz 2019 18:23 tarihinde

  %50 oranında değer kaybı talebinde bulunabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir