Trafik kazasında maddi ve manevi tazminat davası kime karşı açılır:

Trafik kazasında maddi ve manevi tazminat davası kime karşı açılır:

Meydana gelen bir trafik kazasından dolayı doğan zararların kazada kusuru olan karşı taraftan talep etmek akla ilk gelen çözüm olacaksa da kusurun karşı tarafta olmaması, karşı tarafın zararı karşılayacak ekonomik durumu olmaması ya da vefat etmesi durumunda mirasçısının da bulunmaması gibi çoğu zaman karşılaşılan durumlarda başvurulacak yer sigorta şirketleridir.

Zira ölümlü veya bir uzvun yitirilmesi sonucunu doğuran trafik kazalarında tazminat miktarı yüksek olabileceği için karşı tarafın bunu karşılaması çok zor olabilir. Bu sebeple sigorta şirketine karşı açılacak dava en isabetli sonuçları doğurabilir. Karayolları Trafik Kanunu Madde 97 "Zarar gören, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde doğrudan doğruya sigortacıya karşı talepte bulunabileceği gibi dava da açabilir." Hükmünü içermektedir.

Davanın açılacağı sigorta şirketi kazaya sebebiyet verenin trafik veya kasko poliçesini hazırlayan sigorta şirketi olabilir. Bu sigorta şirketleri bir birinden farklı şirketler ise her ikisine birlikten dava açılması da mümkündür. Trafik sigorta limitinin aşılması sonrasında Kasko poliçesinin devreye gireceğini unutmamakta da fayda olacaktır.

Ülkemizde tazminat davalarının uzun sürmesi sebebiyle, tazminatlara ilişkin Sigorta Tahkim Komisyonunda dava açılması, tazminatlara ulaşmakta daha çabuk bir yöntem olduğunu söylemekte fayda olacaktır.

Saygılarımla

Av. İzzet PEKSOY

Ofis: 0212 572 05 96

Cep:0536 943 66 69


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


OzzTech Siber Güvenlik ve Yazılım Geliştirme Danışmanlığı tarafından geliştirilmiştir. 2014 - 2021